ทริปใกล้เคียง 'สุรินทร์'

ช้อปปิ้ง 'สุรินทร์'

เลือก : อำเภอ
: 2287


อำเภอเมืองสุรินทร์
หมู่บ้านจักสานบุทม

หมู่บ้านจักสานบุทม

พิพิธภัณฑ์ชาวบ้านช่วงฤดูทำนา

2715
หมู่บ้านทอผ้าไหม บ้านจันรม

หมู่บ้านทอผ้าไหม บ้านจันรม

รู้จักกันทั่วไปในด้านแหล่งทอผ้าไหมพื้นเมือง และแหล่งผลิต เครื่องประดับเงิน ปัจจุบันเป็นแหล่งจำหน่ายหัตถกรรมทั้ง 2 ประเภท 

2447
อำเภอกาบเชิง
ตลาดช่องจอม

ตลาดช่องจอม

ตลาดการค้าช่องจอม ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

4072
ทริปของคุณ