ทริปใกล้เคียง 'อาคิตะ'

ท่องเที่ยว 'อะกิตะ'

: 1588อนุสาวรีย์ทัตสึโกะ  Tatsuko Statue

อนุสาวรีย์ทัตสึโกะ Tatsuko Statue

อนุสาวรีย์ทัตสึโกะ (Tatsuko Statue)

22
เนียวโตะออนเซ็น

เนียวโตะออนเซ็น

เนียวโตะออนเซ็น (Nyuto-Onsen)

16
ศาลเจ้าโกะซาโนะอิชิ

ศาลเจ้าโกะซาโนะอิชิ

ศาลเจ้าโกะซาโนะอิชิ (Gozanoishi Shrine)

16
ทะเลสาบทาซาวะ

ทะเลสาบทาซาวะ

ทะเลสาบทาซาวะ (Tazawako) 

15
ทริปของคุณ