ทริปใกล้เคียง 'ยามางาตะ'

ท่องเที่ยว 'อะคุมิ'

: 1508รูปปั้นหินสิบหกพระอรหันต์

รูปปั้นหินสิบหกพระอรหันต์

รูปปั้นหินสิบหกพระอรหันต์ Juroku Rakan Iwa หรือที่รู้จักกันในชื่อ Rock of 16 Arhats หินธรรมชาติตั้งตระหง่านสูงกว่า 15 เมตร

103
ทริปของคุณ