ทริปใกล้เคียง 'สุรินทร์'

ท่องเที่ยว 'อำเภอจอมพระ'

: 1834ปราสาทจอมพระ

ปราสาทจอมพระ

เป็นปราสาทหินเล็กๆ ก่อด้วยศิลาแลง ซึ่งประกอบด้วยปรางค์วิหาร และกำแพงล้อมรอบ

3599
ทริปของคุณ