ทริปใกล้เคียง 'พะเยา'

ท่องเที่ยว 'อำเภอจุน'

: 2396โบราณสถานเวียงลอ

โบราณสถานเวียงลอ

เป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ มีอายุราว 500-600 ปีตามหลักฐานศิลาจารึกและพระพุทธรูปหินทราย

2835
วัดพระธาตุขิงแกง

วัดพระธาตุขิงแกง

ชมทัศนียภาพ ของหมู่บ้านขิงแกง

2391
ทริปของคุณ