ทริปใกล้เคียง 'พะเยา'

ท่องเที่ยว 'อำเภอจุน'

: 1011


วัดพระธาตุขิงแกง

วัดพระธาตุขิงแกง

ชมทัศนียภาพ ของหมู่บ้านขิงแกง

1900
จัดทริปของคุณ