ทริปใกล้เคียง 'สุโขทัย'

ท่องเที่ยว 'อำเภอทุ่งเสลี่ยม'

: 855


วัดกลางดง ทุ่งเสลี่ยม

วัดกลางดง ทุ่งเสลี่ยม

วัดกลางดง ทุ่งเสลี่ยม, กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

433
ทริปของคุณ