ทริปใกล้เคียง 'อุตรดิตถ์'

ท่องเที่ยว 'อำเภอท่าปลา'

: 2091เขื่อนสิริกิติ์

เขื่อนสิริกิติ์

เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเขื่อนดิน (แกนคอนกรีต) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

4913
ทริปของคุณ