ทริปใกล้เคียง 'บุรีรัมย์'

ท่องเที่ยว 'อำเภอบ้านด่าน'

: 1757วัดระหาน

วัดระหาน

วัดระหาน (เกาะแก้วธุดงคสถาน) กราบไหว้พระมหาธาตุรัตนเจดีย์ศรีบุรีรัมย์ หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ

330
ทริปของคุณ