ทริปใกล้เคียง 'บุรีรัมย์'

ท่องเที่ยว 'อำเภอปะคำ'

: 1825


วัดโพธิ์ย้อย

วัดโพธิ์ย้อย

ชมความเก่าแก่ของวัตถุโบราณ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 16

1628
จัดทริปของคุณ