ทริปใกล้เคียง 'บุรีรัมย์'

ท่องเที่ยว 'อำเภอปะคำ'

: 2337วัดโพธิ์ย้อย

วัดโพธิ์ย้อย

ชมความเก่าแก่ของวัตถุโบราณ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 16

1822
ทริปของคุณ