ทริปใกล้เคียง 'สิงห์บุรี'

ท่องเที่ยว 'อำเภอพรหมบุรี'

: 1169


วัดกุฎีทอง

วัดกุฎีทอง

วัดกุฎีทอง ในวัดมีมณฑปลักษณะเหมือนเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอด และภายในมณฑปนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทโลหะจำลองไว้เป็นที่เคารพสักการะ

2211
จัดทริปของคุณ