พิพิธภัณฑ์ น่าเที่ยวทั่วไทย

3977
พิพิธภัณฑ์ น่าเที่ยวทั่วไทย ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ ศึกษาความเป็นมาและประวัติศาสตร์ พร้อมชมโบราณวัตถุต่างๆ เพลิดเพลินไปกับ เสน่ห์ของความเก่าแก่ ที่หลงเหลือถึงปัจจุบัน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร แต่เดิมตั้งอยู่ ณ ที่ หอคองคอเดียหรือศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายมิวเซียมหลวงมาตั้งที่พระราชวังบวรสถานมงคล เปิดเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชน โดยใช้พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ และพระที่นั่งอิศราวินิฉัย เป็นที่จัดแสดงเมื่อปีพุทธศักราช 2430
ครั้งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว...
ดูเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน ตั้งอยู่ในเขตกำแพงเมือง เป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่ได้จากบริเวณเชียงแสนและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ลวดลายปูนปั้นฝีมือล้านนา พระพุทธรูปและศิลาจารึกจากเชียงแสนและจากพะเยา พร้อมทั้งให้ข้อมูลทางด้านวิชาการเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีการตั้งถิ่นฐานของชุมชน และประวัติการสร้างเมืองเชียงแสน นอกจากนี้ยังมีการจัด แสดงศิลปะพื้นบ้านของ ชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อ และชาวเขาเผ่าต่างๆ ได้แก่ เครื... ดูเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑ์บ้านดำ สร้างขึ้นโดยศิลปินแห่งชาติ อ. ถวัลย์ ดัชนี ที่มีฝีมือทางด้านจิตรกรรม ปฎิมากรรม ได้สร้างงานศิลปะไว้มาก  โดยบ้านดำจะเป็นแบบกลุ่มบ้าน ศิลปะแบบล้านนา และทุกหลังทาด้วยสีดำ ภายในบริเวณเต็มไปด้วยต้นไม้ ช่วยเสริมสร้างความร่มเย็นให้บริเวณต่างๆ  ทั้งหมดประกอบไปด้วยบ้าน 36 หลัง ที่มีลักษณะต่างกันไป  ไม่ได้สร้างไว้สำหรับเพื่ออาศัยแต่สร้างไว้สำหรับสะสมของต่างๆ... ดูเพิ่มเติม
เนื่องจากชาวล้านนามีรูปแบบทางศิลปวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องมายาวนาน ภายใต้เอกลักษณ์ความงดงาม ภายนอกนั้นได้แฝงความหมายภายในที่สะท้อนถึงคติความเชื่อ และความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวล้านนา ผลผลิตต่างๆเหล่านี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของดินแดนแห่งนี้มาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาตั้งอยู่ที่อาคารศาลแขวง (เดิม) บริเวณตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในย่านกลางเวียงเชียงใหม่ เมือ... ดูเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ถนนปิ่นดำริห์ อ.เมือง เป็นที่แสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุสมัยต่าง ๆ ที่ขุดค้นพบในเมืองกำแพงเพชร และที่มีผู้มอบให้เพื่อเป็นสมบัติของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถือเป็นส่วนหนึ่งในโบราณสถานของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  ในชื่อ"เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร"(Historic Town of Sukhothai and Associated... ดูเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑ์เรือนไทย จ.กำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถานที่แสดงผลงานของศูนย์บริรักษ์ไทยและศูนย์จริยศึกษา จำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองของจังหวัด ผลิตภัณฑ์ชาวเขาและกลุ่มแม่บ้าน ภายในตัวอาคารจัดเป็นห้องโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยประกอบด้วยระบบภาพแสงและเสียง ในระบบมัลติมีเดีย การแสดงนิทรรศการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งการจัดแสดงหลักๆเป็น ส่วนประวัติศาสตร์เมือง ส่วนมรดก(ทรัพยากรและศิลปวัฒนธรรม)... ดูเพิ่มเติม
บ้านประทับใจ (บ้านเสาร้อยต้น) ไปตามทางหลวงหมายเลข 1023 (แพร่-ลอง) สร้างสำเร็จเมื่อปี พ.ศ. 2519 เป็นบ้านไม้สักทั้งหลัง โดยใช้ไม้สักท่อนขนาดใหญ่ ตั้งเป็นเสาบ้านรวม 130 ต้น แต่ละเสามีอายุประมาณ 300 ปี แกะสลักอย่างประณีตวิจิตรบรรจง ตัวบ้านเป็นแบบทรงไทยประยุกต์ มีเนื้อที่ถึง 1 ไร่เศษ... ดูเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ตั้งอยู่ภายในบริเวณคุ้มของอดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน ที่เรียกว่า "หอคำ" โดยเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดช เจ้าเมืองน่าน สร้างขึ้นเป็นที่ประทับ เมื่อ พ.ศ. 2446 ลักษณะตัวอาคารโอ่โถงงดงามก่ออิฐถือปูนแข็งแรง แต่ตกแต่งให้อ่อนช้อยสวยงามด้วยลายลูกไม้ นับเป็นสถาปัตยกรรมก่อสร้างที่ดีเด่นแห่งหนึ่งของเมืองไทย ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์เป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์เจ้าสุริยพงศ์ผริตเดช ผู้เป็นเจ้าของหอคำกรมศิลปากร... ดูเพิ่มเติม
บึงบอระเพ็ด เดิมมีชื่อว่า "ทะเลเหนือ" หรือ "จอมบึง" มีเนื้อที่ 132,737 ไร่ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยและเป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากมีสัตว์และพันธุ์พืชน้ำเป็นจำนวนมาก รวมทั้งจระเข้(เมื่อต้นปี2557พบเห็นจระเข้ขึ้นมานอนอาบแดดอยู่ใกล้ริมฝั่ง ขอให้นักท่องเที่ยวระวังตัว) และพบสัตว์อาศัยอยู่ประมาณ 148 ชนิด พืช 44 ชนิด มีพันธุ์ส... ดูเพิ่มเติม
ประวัติความเป็นมาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี
จากหลักฐานทางโบราณคดี พบว่าเคยมีชุมชนโบราณอาศัยอยู่ ตั้งแต่สมัยทวาราวดี เมื่อราวพุทธศตวรรตที่ 12-16 โดยมีการพบโบราณวัตถุหลายชนิดที่แหล่งโบราณคดีบ้านคูเมือง ตำบลห้วยชัน  อำเภออินทร์บุรี เดิมเรียกเมืองอินทร์บุรี เป็นเมืองชายแดนทางเหนือของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา มีอาณาเขตติดต่อกับเมืองชัยนาทหัวเมืองตอนใต้ของอาณาจักรสุโขทัย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินท...
ดูเพิ่มเติม
บึงฉวาก อยู่ในอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำท่าจีน ที่เกิดการทับถมของตะกอนดินโคลน จึงถูกแยกตัวออกมาเป็นบึงใหญ่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีระบบนิเวศอันหลากหลาย ภายในพื้นที่กว่า 1,700 ไร่ อุดมไปด้วยพรรณไม้น้ำนานาชนิด โดยเฉพาะบัวแดง ในยามเช้าจะชูช่อบาน อวดโฉมเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบ นักท่องเที่ยวสามารถนำเต็นท์มาตั้งแคมป์พักได้
 ด้วยสภาพแวดล้อมของบึงที่มีค...
ดูเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง อยู่ถนนมาลัยแมน ติดกับที่ว่าการอำเภอ เป็นสถานที่รวบรวมศิลปะวัตถุในสมัยต่างๆ ที่ขุดค้นพบแสดงถึงวิวัฒนาการของมนุษย์ยุคสมัยต่างๆ ที่เคยอาศัยอยู่ในดินแดนแถบสุพรรณบุรี เครื่องมือเครื่องใช้สมัยหินใหม่ถึงสมัยสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปสมัยทวารวดี ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมวัฒนธรรมลาวโซ่งซึ่งเดิมเป็นชนกลุ่มน้อย ปัจจุบันได้ผสมกลมกลืนไปกับชาวพื้นเมืองแล้ว แต่ก็ยังพอมีให้เห็นอยู่บ้าง ลักษ... ดูเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน มีลักษณะเป็นเรือนไทย จัดแสดงนิทรรศการณ์หนังใหญ่ ประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่ และกรรมวิธีการแกะสลักตัวหนังใหญ่ ซึ่งมีจำนวนถึง 313 ตัว ส่วนใหญ่ตัวที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ แบ่งเป็นชุด ซึ่งทรงคุณค่าในการแสดงและศิลปะหนังใหญ่ที่ได้รับการยกย่อง ว่าเป็นการละเล่นชั้นสูง ซึ่งจะใช้ วงมโหรีปี่พาทย์เป็นเครื่องดนตรีประกอบ
 ...
ดูเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑ์ภูพาน บริเวณติดริมทะเลสาบหนองหาร ฝั่งหลังโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ภายในเป็นแบ่งเป็นห้องจัดแสดง 9 โซน ดำเนินการก่อสร้างตามยุทธศาสตร์แผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ์ ได้กำหนดให้มีโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ซึ่งในส่วนของจังหวัดสกลนคร ได้จัดทำโครงการก่อสร... ดูเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง เป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ กรมศิลปากรได้ทำการสำรวจขุดค้นแหล่งโบราณคดีที่บ้านเชียง ระหว่างปี พ.ศ. 2517–2518 จากการศึกษาหลักฐาน ต่าง ๆ ที่พบทำให้บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่มีอายุราว 1822–4600 โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้จดทะเบียนให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นมรดกโลกทางประ... ดูเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติขอนแก่นแห่งนี้ เป็นสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุล้ำค่าของภาคอีสานตอนบนหลายสมัย เช่น สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี หรือข้าวของเครื่องใช้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ฯลฯ
ทั้งหมดจัดแสดงโดยแบ่งเป็นยุคสมัยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ในอาคารทรงไทยประยุกต์สองชั้น ซึ่งเชื่อมต่อกับอาคารจัดแสดงใบเสมากลางแจ้งและอาคารชั้นเดียว ด้านหลัง กรมศิลปากรมีนโยบายจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในส่วนภูมิภาคขึ้นเพ...
ดูเพิ่มเติม
  พิพิธภัณฑ์สิรินธร บรรยากาศจำลองและหุ่นไดโนเสาร์นานาชนิดที่เราเพิ่งผ่านตาจากในตู้กระจก อาจไม่น่าสนใจเท่าโครงกระดูกไดโนเสาร์กินเนื้อกอร์โกซอรัส ที่ยืนผงาดในบริเวณใกล้เคียง และหากเราเงยหน้าขึ้น ย่อมสะดุดตากับโครงกระดูกของสัตว์ขนาดใหญ่ที่ถูกแขวนกับเพดาน ลอยอยู่กลางอากาศ โครงร่างของมันค่อนข้างป้อม ส่วนกระดูกที่งอกจากข้างลำตัวมีลักษณะแผ่แบนคล้ายครีบ ขณะกระดูกส่วนลำคอต่อกันยาวเหยียดไปถึงกะโหล... ดูเพิ่มเติม
โบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่นำมาจัดแสดงได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาโบราณ โครงกระดูก เครื่องมือ เครื่องประดับที่ทำจากสำริดและหิน ส่วนโบราณวัตถุสมัยประวัติศาสตร์ได้แก่ ใบเสมาแบบศิลปทวารวดี ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมแบบเขมร เช่น ทับหลัง หน้าบัน เสาประดับกรอบประตู ทวารบาล และประติมากรรมรูปเคารพ อาทิ พระพุทธรูป เทวรูป รูปพระโพธิสัตว์ และรูปสลักศิลาพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
จัดแสดงประวัติศาสตร์มนุษย์ตั้งแต่ยุคก่อ...
ดูเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑ์อักษะเชลยศึก หรือ พิพิธภัณฑ์สงครามวัดใต้ พิพิธภัณฑ์อักษะเชลยศึกหรือพิพิธภัณฑ์สงครามวัดใต้ (JEATH War Museum : Japan England Australia Thailand Holland) สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ . ศ . 2520 ในบริเวณวัดไชยชุมพลชนะสงคราม หรือวัดใต้ ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี ตัวอาคารสร้างเป็นกระท่อมเลียนแบบค่ายเชลยศึก สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นที่เก็บรวบรวมภาพวาด ภาพถ่าย แสดงถึงชีวิตความเป็น... ดูเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร อยู่ในศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดชุมพร  สามารถเดินทางตามถนนเพชรเกษม ก่อนถึงสี่แยกปฐมพรแยกซ้ายบริเวณ กิโลเมตรที่ 484 เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุที่สำคัญของจังหวัดชุมพร สร้างเมื่อปี 2538  
อาคารชั้นล่างเป็นพื้นที่ส่วนบริการ มีห้องสมุด ส่วนชั้นสองแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 8 ส่วน คือ
1.ชุมพรวันนี้  
2.สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในชุมพร &nb...
ดูเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง สังกัดสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 12 ภูเก็ต กรมศิลปากร 
ประวัติและความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ประชาชนในท้องถิ่นร่วมใจกันจัดสร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมโบราณวัตถุและวัตถุอันมีค่าต่าง ๆ นำมาจัดแสดงให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต เป็นศูนย์รวมทางการศึกษาและข้อมูลทางก...
ดูเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่ 11 นครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในเขตตำบลในเมือง บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของวัดสวนหลวงตะวันออกมาก่อนตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ เปิดเมื่อปี พ.ศ. 2517 จัดแสดงโบราณวัตถุที่ค้นพบในแถบภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และชุมพร
ภายใน มีห้องแสดงศิลปหัตถกรรมของใช้พื้นบ้าน ส่วนสาขาหอสมุดแห่งชาติเปิด...
ดูเพิ่มเติม

กำลังเป็นที่นิยม

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง