ทริปใกล้เคียง 'บุรีรัมย์'

ท่องเที่ยว 'อำเภอพุทไธสง'

: 1698พระเจ้าใหญ่วัดหงษ์

พระเจ้าใหญ่วัดหงษ์

กราบไหว้ขอพร พระเจ้าใหญ่ ที่ชาวบ้านบูชากันมาก

3728
ทริปของคุณ