ทริปใกล้เคียง 'ปัตตานี'

ท่องเที่ยว 'อำเภอยะรัง'

: 2539ซากเมืองเก่าหรือเมืองโบราณ

ซากเมืองเก่าหรือเมืองโบราณ

ซากเมืองเก่าหรือเมืองโบราณ เป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์  

2501
ทริปของคุณ