ทริปใกล้เคียง 'ปัตตานี'

ท่องเที่ยว 'อำเภอยะรัง'

: 2103ซากเมืองเก่าหรือเมืองโบราณ

ซากเมืองเก่าหรือเมืองโบราณ

ซากเมืองเก่าหรือเมืองโบราณ เป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์  

2276
ทริปของคุณ