ทริปใกล้เคียง 'ปัตตานี'

ท่องเที่ยว 'อำเภอยะรัง'

: 1516


ซากเมืองเก่าหรือเมืองโบราณ

ซากเมืองเก่าหรือเมืองโบราณ

ซากเมืองเก่าหรือเมืองโบราณ เป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์  

2041
จัดทริปของคุณ