“ซากเมืองเก่าหรือเมืองโบราณ เป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์  ”

 ซากเมืองเก่าหรือเมืองโบราณ ปัตตานี เป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ มีซากโบราณสถานอยู่ราวๆ 30 แห่งใน บริเวณพื้นที่กว้าง 10 ตร.กม. ที่ตำบลยะรัง ตำบลปิตูมุดี และตำบลวัด มีอายุประมาณ 1,400 ปี

โบราณสถานแห่งนี้สภาพทั่วไปมีความซับซ้อนของอาคารปราสาทคูคลอง ที่ใช้ป้องกันข้าศึก แล บ่งบอกถึงความเป็นอยู่ของชนชาติไทยในศตวรรษที่ 12-14

 

 

 

ซากเมืองเก่าหรือเมืองโบราณ

แชร์

ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94150 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,โบราณสถาน

No hours available

https://thai-tour.com/thai-tour/south/pattani/data/place/pic-sarkmeungold.htm

2371

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)