ทริปใกล้เคียง 'ชัยนาท'

ท่องเที่ยว 'อำเภอหนองมะโมง'

: 1535วัดเขาดิน หนองมะโมง

วัดเขาดิน หนองมะโมง

พระครูอุดมชัยกิจ (หลวงพ่อเกิด) วัดเขาดิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

202
ทริปของคุณ