ทริปใกล้เคียง 'สุรินทร์'

ท่องเที่ยว 'อำเภอเขวาสินรินทร์'

: 2947หมู่บ้านทอผ้าไหม เขวาสินรินทร์

หมู่บ้านทอผ้าไหม เขวาสินรินทร์

ปัจจุบันเป็นแหล่งจำหน่ายหัตถกรรมทั้ง 2 ประเภทนี้มีชื่อเสียงของจังหวัด

2277
ทริปของคุณ