ทริปใกล้เคียง 'ชิงะ'

ท่องเที่ยว 'อินุกะมิ'

: 1419ศาลเจ้าทากะ

ศาลเจ้าทากะ

ศาลเจ้าระดับอิจิโนะมิยะ ซึ่งหมายถึงศาลเจ้าระดับสูงสุดตามการจัดอันดับศาลเจ้าชินโตประจำจังหวัดชิกะ

145
ทริปของคุณ