ทริปใกล้เคียง 'เอฮิเมะ'

ท่องเที่ยว 'อิมะบะริ'

: 1343ปราสาทอิมาบาริ

ปราสาทอิมาบาริ

ปราสาทอิมาบาริสร้างขึ้นริมชายฝั่ง เพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำทะเล โดยใช้เทคนิคการสร้างแบบใหม่ในยุคนั้น

574
ทริปของคุณ