ทริปใกล้เคียง 'เอฮิเมะ'

ท่องเที่ยว 'อิมะบะริ'

: 962ปราสาทอิมาบาริ

ปราสาทอิมาบาริ

ปราสาทอิมาบาริสร้างขึ้นริมชายฝั่ง เพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำทะเล โดยใช้เทคนิคการสร้างแบบใหม่ในยุคนั้น

472
ทริปของคุณ