ทริปใกล้เคียง 'โออิตะ'

ท่องเที่ยว 'อุสุกิ'

: 1913พระพุทธรูปหินสลักอุสึกิ

พระพุทธรูปหินสลักอุสึกิ

พระพุทธรูปหินสลักอุสึกิ (Usuki Stone Buddhas) หรือที่เรียกว่าอุสุกิ เซกิบุตสึ เป็นกลุ่มงานแกะสลักหินที่ตั้งอยู่ในเมืองอุซึกิ จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ประติมากรรมหินเหล่านี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างงานศิลปะทางพุทธศาสนาที่ดีที่สุดจากปลายสมัยเฮอัน

145
ทริปของคุณ