ทริปใกล้เคียง 'อิวาเตะ'

ท่องเที่ยว 'ฮะนะมะคิ'

: 1521พิพิธภัณฑ์มิยาซาวะ เคนจิ

พิพิธภัณฑ์มิยาซาวะ เคนจิ

พิพิธภัณฑ์มิยาซาวะ เคนจิ(Miyazawa Kenji Museum) พิพิธภัณฑ์ ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตและความคิดของ นักกวีและนักประพันธ์ชาวผู้เป็นที่รักมากที่สุดคนหนึ่งของญี่ปุ่น มิยาซาวะ เคนจิ 

120
ทริปของคุณ