ทริปใกล้เคียง 'ยามางาตะ'

ท่องเที่ยว 'ฮิกะชิตะงะวะ'

: 1235ศาลเจ้ากัซซัง

ศาลเจ้ากัซซัง

ศาลเจ้ากัซซัน (Gassan Shrine) ศาลเจ้าชินโตที่อยู่บนยอดเขานี้สูงถึง 1,984 เมตร 

108
ทริปของคุณ