สถานที่ท่องเที่ยว

เขตย่างกุ้ง

พม่า

views:1606


ทริปใกล้เคียง เขตย่างกุ้ง

  • เทพกระซิบ

   เทพกระซิบ

   address ย่างกุ้ง ประเทศพม่า

   เทพกระซิบ บูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ ท่านเป็นเทพแห่งประทานพร

   upload image

   views 827

   Place

   share

  • เทพทันใจ นัตโบโบยี

   เทพทันใจ นัตโบโบยี

   address เขตย่างกุ้ง ย่างกุ้ง ประเทศพม่

   เทพทันใจ โดยเชื่อกันว่าขออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะประสบความสำเร็จ

   upload image

   views 2306

   Place

   share

  • ตลาดโบโจ๊ก

   ตลาดโบโจ๊ก

   address เขตย่างกุ้ง ประเทศพม่า

   เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในพม่า ในตลาดมีเครื่องใช้เสื้อผ้าอาหาร ของที่ระลึก ไปจนถึง เพชรพลอย ทองคำ

   upload image

   views 1419

   Place

   share

  • สุสานสงครามเทาเกียน

   สุสานสงครามเทาเกียน

   address ถ.แปร, ย่างกุ้ง ประเทศพม่า

   เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานทหาร เพื่อรำลึกถึงทหารเครือจักรภพอังกฤษในสมัยสงครามโลกทั้งสองครั้ง

   upload image

   views 1922

   Place

   share

  • พิพิธภัณฑ์อัญมณี

   พิพิธภัณฑ์อัญมณี

   address ถ.กาบาเอพญา เขตย่างกุ้ง ประเทศ

   พิพิธภัณฑ์อัญมณี จัดแสดงอัญมณีล้ำค่าต่างๆ ของพม่า มีตลาดค้าอัญมณีภายในพิพิธภัณฑ์

   upload image

   views 979

   Place

   share

  • ทะเลสาบกันดอจี

   ทะเลสาบกันดอจี

   address ย่างกุ้ง, ประเทศพม่า

   ทะเลสาบในเมืองย่างกุ้ง มีสวนสาธารณะ มองเห็นเจดีย์ชเวดากองชัดเจน

   upload image

   views 757

   Place

   share

  • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพม่า

   พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพม่า

   address ถ.แปร, ย่างกุ้ง, พม่า

   เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของสถานที่ท่องเที่ยวพม่า แสดงท้องพระโรง(วังเก่า) ประวัติศาสตร์ชนชาติพม่า

   upload image

   views 733

   Place

   share

  • ทะเลสาบอินยา

   ทะเลสาบอินยา

   address เขตย่างกุ้ง ประเทศพม่า

   ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในย่างกุ้ง มีสวนสาธารณะ คนนิยมมาพักผ่อน

   upload image

   views 380

   Place

   share

  • เจดีย์กาบาเอ

   เจดีย์กาบาเอ

   address ถ.กาบาเอ เขตย่างกุ้ง ประเทศพม่

   เจดีย์ทรงกลม สร้างขึ้นเพื่อสังคายนาพระไตรปิฏก

   upload image

   views 370

   Place

   share

  • เจดีย์สุเล

   เจดีย์สุเล

   address ย่างกุ้ง, เขตย่างกุ้ง, ประเทศพ

   เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมใจกลางกรุงย่างกุ้ง อายุกว่า 2,500 ปี

   upload image

   views 364

   Place

   share

ทริปใกล้เคียง

ทริปทั้งหมด
ประวัติการเข้าชม