ย่างกุ้ง เที่ยวที่ไหน

1398
เที่ยวนครย่างกุ้ง ไปจุดไหนดี ก่อนหลัง ตาม gps นี้ได้เลยจร้า
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่ในเมืองพุกาม คำว่า ชเวซิกอง มีความหมายว่าเจดีย์ทองแห่งชัยชนะ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโนรธามังช่อ องค์มหาเจดีย์เป็นทอง รูประฆังทรงคว่ำ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระเขี้ยวแก้วที่อัญเชิญมาจากศรีลังกา
พระเจ้าอโนรธามังช่อได้ตั้งจิตอธิฐานว่าหากช้างที่ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาติ และทรงพระเขี้ยวแก้วคุกเข่าลงที่ใดจะสร้างเจดีย์ไว้ที่นั่น แต่การก่อก...
ดูเพิ่มเติม
พระนอนตาหวาน หรือ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระที่มีความสุขที่สุด เป็นพระนอนที่ทำปูนขาว มีดวงตาธรรมดา ต่อมามีการบูรณะ ใส่ดวงตาแบบเซรามิคลงไป ทำให้พระนอนองค์นี้มีดวงตาที่สวยงามดุจมีชีวิตจริง พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ มีความยาว 60-70เมตร และพระบาทซ้อนกัน ซึ่งแตกต่างจากศิลปะพระนอนของไทย... ดูเพิ่มเติม
ตลาดโบโจ๊ก หรือที่ คนไทยรู้จักกันในนาม ตลาดสก๊อต ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสินค้าหลากหลายตั้งแต่พืชผักผลไม้ข้าว ของเครื่องใช้ รวมไม่ถึง เพชรพลอย หยก ทองคำ ทั้งนี้ ทาคานา(แป้งพม่า) ที่เป็นของฝากขายดีเป็นอย่างมาก... ดูเพิ่มเติม
พระเจดีย์โบตะตอง มีความหมายว่า ทหารหนึ่งนาย ซึ่งเป็นชื่อตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในสมัยโบราณที่การอัญเชิญ  พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าจากประเทศอินเดียมาประดิษฐาน ณ แห่งนี้ โดยมีทหารตั้งแถวถวายบูชาจำนวน 1,000 นาย พระเจดีย์โบตะตองมีลักษณะเป็นโพรง สามารถเดินเข้าไปชมด้านในได้ โดยผ่านช่องลักษณะเหมือนเขาวงกต ลอดทางมีครอบกระจกใสบรรจุข้าวของเครื่องใช้และวัตถุโบราณเก่าแก่อายุหลายศตวรรษไว... ดูเพิ่มเติม
ในอาณาบริเวณเจดีย์โบทาวน์คือ พระพุทธรูปทองคำ ประดิษฐานในวิหารด้านขวา ซึ่งเป็นพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้นเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลกัตตาในอินเดีย ทำให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถล่มวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเ... ดูเพิ่มเติม
เทพกระซิบ หรือ เมี๊ยะนานหน่วยตามตำนานเล่าว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาแรงกล้า โดยท่านไม่ยอมกินเนื้อสัตว์ จนสิ้นชีวิตไปกลายนัต ซึ่งชาวพม่ากราบไหว้กันมานานแล้ว การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้และผลไม้... ดูเพิ่มเติม
เทพทันใจ (นัตโบโบยี) อันเลืองชื่อ ที่เชื่อกันว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะสมปราถณาทันใจ ทำให้พุทธศาสชนิกชน จากทั่วสารทิศแห่แหนกันมากราบขอพร
วิธีขอพรจากเทพทันใจ (นัตโบโบยี) ที่พม่า เตรียมเครื่อถวายสักการะเช่น มะพร้าว กล้วยดอกไม้ มีขายในวัดประมาณ 3,000-4,000 จัตต์ จากนั้นให้เตรียมเงินธนบัตรไว้ 2 ใบ ใช้ได้ทั้งเงินพม่า เงินเหรียญดอลล่า หรือเงินไทย โดยม้วนเป็นรูปกรวยซ้อนกัน จากนั้น นำไปใส่ไว้ที่มื...
ดูเพิ่มเติม

กำลังเป็นที่นิยม

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง