ทริปใกล้เคียง 'เขตเซนต์กาเลน'

ท่องเที่ยว 'เซนต์กัลเลน'วิหารเซนต์กัลเลน

วิหารเซนต์กัลเลน

โบสถ์ทางศาสนานิกายโรมันคาทอลิก - มรดกโลก UNESCO

1627
จัดทริปของคุณ