ทริปใกล้เคียง 'เขตเซนต์กาเลน'

ท่องเที่ยว 'เซนต์กัลเลน'

: 1333วิหารเซนต์กัลเลน

วิหารเซนต์กัลเลน

โบสถ์ทางศาสนานิกายโรมันคาทอลิก - มรดกโลก UNESCO

2762
ทริปของคุณ