ทริปใกล้เคียง 'เขตเซนต์กาเลน'

ท่องเที่ยว 'เซนต์กัลเลน'

: 1180วิหารเซนต์กัลเลน

วิหารเซนต์กัลเลน

โบสถ์ทางศาสนานิกายโรมันคาทอลิก - มรดกโลก UNESCO

2493
ทริปของคุณ