ทริปใกล้เคียง 'เขตเซนต์กาเลน'

ท่องเที่ยว 'เซนต์กัลเลน'

: 916


วิหารเซนต์กัลเลน

วิหารเซนต์กัลเลน

โบสถ์ทางศาสนานิกายโรมันคาทอลิก - มรดกโลก UNESCO

1932
ทริปของคุณ