ทริปใกล้เคียง 'รัฐกะเหรี่ยง'

ท่องเที่ยว 'เมียวดี'

: 1072


วัดก้อนหินใหญ่

วัดก้อนหินใหญ่

วัดก้อนหินใหญ่

936
ตลาดบุเรงนอง

ตลาดบุเรงนอง

ตลาดบุเรงนอง

805
วัดจระเข้

วัดจระเข้

วัดมิเจาโกง ที่มีสิ่งปลูกสร้างรูป จระเข้ตัวใหญ่ อยู่กลางสระน้ำภายในมีพระพุทธรูป หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ 

442
ทริปของคุณ