ทริปใกล้เคียง 'รัฐกะเหรี่ยง'

ท่องเที่ยว 'เมียวดี'

: 1639วัดก้อนหินใหญ่

วัดก้อนหินใหญ่

วัดก้อนหินใหญ่

1306
ตลาดบุเรงนอง

ตลาดบุเรงนอง

ตลาดบุเรงนอง

1300
วัดจระเข้

วัดจระเข้

วัดมิเจาโกง ที่มีสิ่งปลูกสร้างรูป จระเข้ตัวใหญ่ อยู่กลางสระน้ำภายในมีพระพุทธรูป หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ 

914
ทริปของคุณ