ทริปใกล้เคียง 'รัฐกะเหรี่ยง'

ท่องเที่ยว 'เมียวดี'

: 867


วัดก้อนหินใหญ่

วัดก้อนหินใหญ่

วัดก้อนหินใหญ่

775
ตลาดบุเรงนอง

ตลาดบุเรงนอง

ตลาดบุเรงนอง

584
วัดจระเข้

วัดจระเข้

วัดมิเจาโกง ที่มีสิ่งปลูกสร้างรูป จระเข้ตัวใหญ่ อยู่กลางสระน้ำภายในมีพระพุทธรูป หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ 

361
จัดทริปของคุณ