ทริปใกล้เคียง 'กุนมะ'

ท่องเที่ยว 'โทะมิโอะกะ'

: 1757โรงงานทอผ้าโทะมิโอะกะ

โรงงานทอผ้าโทะมิโอะกะ

โรงไหมโทมิโอกะ โรงงานน้ำจืดสะอาดที่จำเป็นในการผลิตผ้าไหมดิบ โรงเก็บความเย็นธรรมชาติเพื่อเก็บรักษาไข่ไหม

607
ทริปของคุณ