ทริปใกล้เคียง 'ปูนาคา'

ท่องเที่ยว 'โลบิซ่า'

: 2282วัดชิมิลาคัง

วัดชิมิลาคัง

วัดชิมิลาคังหรือวัดแห่งการเกิด (Chimi Lhakhang) ซึ่งชาวภูฏานเชื่อว่าคู่รักใดไม่มีลูกให้มาขอพรที่วัดนี้แล้วจะสมหวัง

1834
ทริปของคุณ