ทริปใกล้เคียง 'อาคิตะ'

ท่องเที่ยว 'โอะงะ'

: 1775ศาลเจ้าอาคากามิ

ศาลเจ้าอาคากามิ

ศาลเจ้าอาคากามิ แหล่งท่องเที่ยว Unseen ของจังหวัดอาคิตะ

120
พิพิธภัณฑ์นามาฮาเกะ

พิพิธภัณฑ์นามาฮาเกะ

โยโคเตะ คามาคุระ มีมายาวนานประมาณ 400 กว่าปี  พิพิธภัณฑ์คามาคุระ หรือคามาคุระคัง  

115
วัดไดริวจิ

วัดไดริวจิ

วัดพุทธนิกายเซนที่มีประวัติยาวนานกว่า 450 ปี

96
คาบสมุทรโอกะ

คาบสมุทรโอกะ

คาบสมุทรที่มีจุดชมวิวภูเขาและทะเลมากมาย คาบสมุทรโอกะ

91
ทริปของคุณ