“กิจกรรม ล่องเรือยาง เที่ยวน้ำตกทีลอซู ทีลอเร ขี่จักรยาน บาร์บีคิวรอบกองไฟ ชมสะพานมิตรภาพไทย พม่า เลือกซื้อสินค้าตลาดริมเมย ชมบรรยากาศชาวเขาดอยมูเซอ เลือกซื้อสินค้าเกษตรเมืองหนาว ราคาถูก ชมถ้ำตะโค๊ะบิ๊ น้ำตกทีลอซู สุดยอดน้ำตกในเอเชีย และใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก ยิ่งยามนี้หน้าผาที่พังทลายต้นไม่ล้มลงทำให้หน้าผา ที่มีสายน้ำไหลลงมาถูกเปิดโล่ง มองได้เต็มตา ยิ่งใหญ่อลังการณ์ยิ่งนัก มีความสูง 200 300 เมตร หน้าผากว้างเกือบ 500 เมตร ในฤดูแล้ง สามารถใช้รถยนต์จากอุ้มผางโดยวิ่ง ผ่านบ้านเดลอคี่ น้ำตกทีผาโด้ ห้วยวะซิโก ถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ระยะทางประมาณ 20 กม.และเดินเท้าไปอีกประมาณ 1.8 กม. จะถึงน้ำตก อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (Pha Ja Roen Waterfall) อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อยู่ในช่วงเส้นทางสายแม่สอด พบพระ อุ้มผาง มีทางแยก ซ้ายที่มาที่กม.16 เข้าไปราว 700 เมตร ก็ถึงตัวน้ำตก มีลักษณะเป็นป่าสนเขา เบญจพรรณ และเต็งรัง มีสัตว์ป่าขนาดเล็กและนกจำนวนมาก มีจุดท่องเที่ยวคือ น้ำตกพาเจริญ มีลักษณะเป็นน้ำตกหินปูนเหมือนทีลอซู สวยงามไม่แพ้กัน น้ำตกป่าหวาย มีป่าหวายโดยรอบ น้ำตกสายรุ้ง ละอองน้ำกระจายจนเกินสายรุ้งสวยงาม บ่อน้ำร้อน 60 องศาเซลเซียส ไปเที่ยวได้ทุกฤดูกาล น้ำตกทีลอจ่อ (Thee Lor Jor Waterfall) อยู่ในเขตบ้านอุ้มผาง ต.อุ้มผาง หากล่องเรือไปท่าทรายก็จะผ่านตัวน้ำตกเป็นหน้าผาและ สายน้ำเหมือนม่านสายฝนตกตลอดปี มี 2 ชั้นห่างจากที่ว่าการอำเภออุ้มผาง 4 5 กม.”

n/a


ทีลอซูริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

แชร์

10/3 ถนนอินทรคีรี ต.แม่สอด จ.ตาก แผนที่

รีวิว 0 รายการ | รีสอร์ท,ที่พัก

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

n/a

https://www.thai-tour.com/thai-tour/north/tak/hotel/hotel.htm

3010

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

ถ้ำตะโค๊ะบิ ถ้ำตะโค๊ะบิ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 3.43 กิโลเมตร

ล่องแก่งอุ้มผางคี ล่องแก่งอุ้มผางคี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.64 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

ทีลอซูริ เวอร์ไซด์ รีสอร์ท ทีลอซูริ เวอร์ไซด์ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.00 กิโลเมตร

ทีลอซู ริเวอร์ไซค์ ทีลอซู ริเวอร์ไซค์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.04 กิโลเมตร

แม่กลองรีสอร์ท แม่กลองรีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.62 กิโลเมตร

เวฬารีสอร์ต ทีลอซู อุ้มผาง เวฬารีสอร์ต ทีลอซู อุ้มผาง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.02 กิโลเมตร

บ้านจิระนันท์ บ้านจิระนันท์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.15 กิโลเมตร

อุ้มผางคันทรี่ฮัท อุ้มผางคันทรี่ฮัท (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.67 กิโลเมตร

อุ้มผาง คันทรี ฮัท อุ้มผาง คันทรี ฮัท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.77 กิโลเมตร

อุ้มผาง บุรี รีสอร์ท อุ้มผาง บุรี รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.77 กิโลเมตร

สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.68 กิโลเมตร

บุญล่ำ รีสอร์ท บุญล่ำ รีสอร์ท (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.93 กิโลเมตร