“ เรื่องเล่าของทุ่งกุลาร้องไห้ มีพื้นที่ประมาณ 3 ใน 5 อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด มีความอุดมสมบูรณ์ ”

เป็นทุ่งกว้างใหญ่ของภาคอีสาน มีพื้นที่กว้างประมาณ 2 ล้านไร่ มี
อาณาเขตครอบคลุมถึง 5 จังหวัด คือ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดยโสธรสาเหตุที่ทุ่งกว้างแห่งนี้ได้
ชื่อว่าทุ่งกุลาร้องไห้

มีเรื่องเล่ากันว่า พวกกุลาซึ่งเป็นพวกที่เดินทาง
ค้าขาย ระหว่างเมืองต่าง ๆ ในสมัยโบราณได้ชื่อว่าเป็นนักต่อสู้ คือมี
ความเข้มแข็ง อดทนเป็นเยี่ยม แต่เมื่อพวกกุลาเดินทางมาถึงทุ่งนี้
ได้รับความทุกข์ยากเป็นอันมากจนถึงกับร้องไห้เพราะ ตลอดทุ่งนี้ไม่มีน้ำ
หรือต้นไม้ใหญ่เลยฤดูแล้งแผ่นดินก็แห้งแตกเป็นระแห่ง

ปัจจุบันทุ่งกว้างใหญ่นี้ ได้รับการพัฒนาจากส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆบางแห่งก็ทำการ
เกษตรกรรม จนกลายเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน
หรือบางแห่งก็ใช้ เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ซึ่งนับแต่จะมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นเรื่อย ๆ
ศูนย์พัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ห่างจากที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ 6 กิโลเมตร
เลยกู่พระโกนาไปเล็กน้อย


เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 18.00  

ทุ่งกุลาร้องไห้

แชร์

ครอบคลุมอำเภอปทุมรัตน์ อำเภอเกษตรวิสัยและอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | โรแมนติก,ท่องเที่ยว,ทุ่ง

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

1234

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)