“ แสดงชุดประวัติศาสตร์ต่างๆ ก่อนเริมประวัติศาสตร์และปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ไอน์สไตน์ แสดงชีวิตการทำงานในด้านฟิสิกส์ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุด ที่รวบรวมวัตถุต่างๆสำคัญๆได้ถึง 500,000 ชิ้น”

ในตัวพิพิธภัณฑ์มีนิทรรศการที่แสดงเป็นชุดประวัติศาสตร์สำคัญๆ ก่อนประวัติศาสตร์ ประวัต์ศาสตร์ตอนต้น และชาติพันธุ์ ยุคหินถึงปัจจุบัน มาจากวัฒนธรรมต่างๆทุกทวีป

พิพิธภัณฑ์อัลเบิรต์ไอน์สไตน์แสดงชีวิตและการทำงานในวงการฟิสิกส์ที่มีผลต่อประวัติศาสตร์ของโลก ภาพยนต์เคลื่อนไหวและการทดลองต่างๆแสดงให้เห็นถึงทฤษฎีบุกเบิกอันอัจฉริยะ

ในห้องนิทรรศการชั่วคราวบนพื้นที่ 1,200 ตารางเมตรซึ่งจัดการในการหมุนที่มีรูปแบบวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์หรือยุคก่อนประวัติศาสตร์


  • เปิด อังคาร - อาทิตย์ 10:00 - 17:00, หยุดทุกวันจันทร์

การเดินทาง

  • จากสถานีรถไฟ, ขั้น tram (รถราง)  no. 6 / 7 / 8 หรือบัสเบอร์ 19 ไปป้าย "Helvetiaplatz"

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งกรุงเบิร์น

แชร์

Thunstrasse 1 3005 เบริน์, กรุงเบริน์, สวิตเซอร์แลนด์ แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

620

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

Kirchenfeldbrucke Kirchenfeldbrucke (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.26 กิโลเมตร

วิหารใหญ่เบิร์น วิหารใหญ่เบิร์น (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 0.44 กิโลเมตร

จุดชมวิวกรุงเบิรน์ หลังอาคารรัฐสภา จุดชมวิวกรุงเบิรน์ หลังอาคารรัฐสภา (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.47 กิโลเมตร

บ้านไอน์สไตน์ บ้านไอน์สไตน์ (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 0.49 กิโลเมตร

เมืองเก่ากรุงเบิร์น เมืองเก่ากรุงเบิร์น (รีวิว 4 รายการ)

ห่าง 0.51 กิโลเมตร

อาคารรัฐสภากรุงเบิร์น อาคารรัฐสภากรุงเบิร์น (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 0.53 กิโลเมตร

ประตูเมืองโบราณ เบิร์น ประตูเมืองโบราณ เบิร์น (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.67 กิโลเมตร

จุดชมวิวหลังสวนหมี จุดชมวิวหลังสวนหมี (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.88 กิโลเมตร

สวนหมีกรุงเบิรน์ สวนหมีกรุงเบิรน์ (รีวิว 4 รายการ)

ห่าง 0.96 กิโลเมตร

สวนกุหลาบ จุดชมวิวเมืองเก่ากรุงเบิร์น สวนกุหลาบ จุดชมวิวเมืองเก่ากรุงเบิร์น (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.20 กิโลเมตร