“ปราสาทบากอง เป็นปราสาทหินในกลุ่มปราสาทโลเลย นับเป็นปราสาทในยุคแรกๆ ของอาณาจักรขอม เป็นวัดประจำรัชกาลของพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 บากองเป็นวัดบนเขาแห่งแรกๆที่สำคัญ”

ปราสาทบากอง เป็นปราสาทหินในกลุ่มปราสาทโลเลยและเป็นปราสาทในยุคแรกๆ ของอาณาจักรขอม 

โครงสร้างหลักมีลักษณะเป็นศิลาแลง ตกแต่งด้วยหินทราย ยอดทรงปิรามิด 5 ชั้น จำลองรูปเขาพระสุเมรุ เพื่อสักการะพระศิวะ มีขนาดกว้างประมาณ 700 ม. และยาว 900 ม. ล้อมด้วยคูชั้นนอกลึก 3 ม. ล้อมพื้นที่ประมาณ 15 เฮกเตอร์ และคูชั้นใน ขนาดกว้างประมาณ 300 ม. และยาว 400 ม. ปัจจุบันตื้นเขิน คงเหลือเพียงขั้นบันได ศูนย์กลางของปราสาทเป็นปิรามิด ขนาด 120 ม. และยาว 160 ม.
ประติมากรรมที่สำคัญในปราสาทนี้คือ สิงโตที่เฝ้าบันไดทางขึ้น, ประติมากรรมช้าง ที่หันหน้าออกไปยังปราสาทแม่บุญตะวันออก, รูปสลักนูนต่ำรูปอสูร และรูปสลักเทวทัศลอยตัวที่มุม


ปราสาทบากอง

แชร์

อ.ปราสาทบากอง, จ.เสียมราฐ, กัมพูชา แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ศาสนสถาน

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

440

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

ปราสาทพระโค ปราสาทพระโค (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.89 กิโลเมตร

ปราสาทโลเลย ปราสาทโลเลย (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.84 กิโลเมตร