“ได้รับประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์กรยูเนสโก ในปี 2537”

อ่าวฮาลอง  มีเกาะหินปูนจำนวน 1,969 เกาะโผล่พ้นขึ้นมาจากผิวทะเล บนยอดของแต่ละเกาะมีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น หลายเกาะมีถ้ำขนาดใหญ่อยู่ภายใน ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณอ่าวคือ ถ้ำเสาไม้ ภายในถ้ำประกอบไปด้วยโพรงกว้าง 3 โพรง มีหินงอกและหินย้อยขนาดใหญ่อยู่จำนวนมาก

ฮาลองเบย์ เป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ย ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีชื่อตามการออกเสียงในภาษาเวียดนามเขียนได้ว่า "Vinh Ha Long" หมายถึง "อ่าวแห่งมังกรผู้ดำดิ่ง" ในอดีตมีตำนานเรื่องหนึ่งกล่าวไว้ว่า ระหว่างที่ชาวเวียดนามกำลังต่อสู้กับกองทัพชาวจีนผู้รุกราน เทพเจ้าได้ส่งกองทัพมังกรลงมาช่วยปกป้องแผ่นดินเวียดนาม มังกรเหล่านี้ได้ดำดิ่งลงสู่ท้องทะเลบริเวณที่เป็นอ่าวฮาลองในปัจจุบัน ทำให้ชาวเวียดนามปกป้องแผ่นดินได้ และก่อตั้งประเทศสำเร็จ


เที่ยวชมได้ตลอดปี

อ่าวฮาลอง

แชร์

จังหวัดกว่างนิญ ประเทศเวียดนาม แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ผจญภัย,ครอบครัว,ต่างประเทศ

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

395

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)