“อุทยานแห่งชาติฟ็องญา-แก๋บ่าง อุทยานแห่งชาติของประเทศเวียดนาม   ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อปี พ.ศ. 2546”

อุทยานแห่งชาติฟ็องญา-แก๋บ่าง เป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศเวียดนาม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อปี พ.ศ. 2546 อุทยานแห่งนี้มีชื่อเสียงในความสวยงามของถ้ำที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และยังเป็นสถานที่ 1 ใน 2 ของโลก ที่เป็นหินปูนที่มีลำธารใต้ดินขนาดใหญ่อีกด้วย

อุทยานแห่งชาติฟ็องญา-แก๋บ่าง นั้มีความโดดเด่นทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก เพราะมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยยุคน้ำแข็ง หรือประมาณ 464 ล้านปีที่แล้ว ในอุทยานยังเป็นที่ตั้งของถ้ำขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีถ้ำมากกว่า 300 ถ้ำ และปกคลุมไปด้วยไม้ป่าเขตร้อน เรียกได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศน์มากที่สุดในแถบอินโด-แปซิฟิกอีกด้วย นอกจากนี้ยังปรากฏลักษณะภูมิประเทศที่สำคัญ ซึ่งไม่ค่อยพบเห็นได้ที่อื่น เช่น ลำธารได้ดิน หินงอกหินย้อย ฯลฯ อีกทั้งยังมีพันธุ์สัตว์ที่กำลังจะสาบสูญไปจากโลกนี้ เช่น ช้าง เสือ และหมีดำ ส่วนกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวประกอบไปด้วย เดินป่า ปีนเขา เดินชมความงามภายในถ้ำ 


เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

อุทยานแห่งชาติฟ็องญา แก๋บ่าง

แชร์

เมืองกว่างบิ๋ญ ประเทศเวียดนาม แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ต่างประเทศ

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

580

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)