“พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์ นั่งหันหลังชนกัน หันหน้าไปในทิศทั้ง 4 ”

เจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือ พระสี่ทิศ หรือ พระสี่พี่น้อง (Kyaikpun Pagoda, KyitePon) ถึงจะถูกเรียกว่าเจดีย์ก็ตาม แต่จริงๆ แล้ว คือพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์ ความสูง 27 เมตร นั่งหันหลังชนกัน หันหน้าไปในทิศทั้ง 4 ทิศ แทนความหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้ง 4 พระองค์ในภัทรกัป มีอายุกว่า 500 ปี โดยชื่อไจ๊ปุ่นนั้น คำว่า ไจ๊ แปลว่า พระ ปุ่น แปลว่า 4 ชื่อไจ๊ปุ่นจึงหมายถึง พระ 4 องค์

ตามตำนานเล่าว่า สร้างโดยธิดากษัตริย์มอญ 4 พี่น้องที่อุทิศตนแก่พุทธศาสนา ซึ่งให้สัญญาว่าจะไม่ข้องแวะกับบุรุษอีก แต่ต่อมา ธิดาองค์สุดท้องได้พบรักและแต่งงานกับชายหนุ่ม จึงเกิดอาเพศ ฟ้าฝ่าลงองค์พระของธิดาคนสุดท้องจนพังถล่มลงมา ต่อมาจึงได้มีการสร้างขึ้นใหม่ โดยจะเป็นศิลปะแบบพม่าแทนที่จะเป็นศิลปะแบบมอญเหมือนองค์อื่นๆ 


เจดีย์ไจ๊ปุ่น

แชร์

เมืองพะโค(หงสาวดี) เขตพะโค ประเทศพม่า แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,ศาสนสถาน,สถานที่,วัด

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

560

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

พระนอนมยะตาลยอง พระนอนมยะตาลยอง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.46 กิโลเมตร

พระนอนชเวตาลยอง พระนอนชเวตาลยอง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.77 กิโลเมตร

มหาเจดีย์ พะโค มหาเจดีย์ พะโค (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.92 กิโลเมตร

พระราชวังบุเรงนอง พระราชวังบุเรงนอง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.65 กิโลเมตร

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 5.41 กิโลเมตร

วัดฮินตะกอง วัดฮินตะกอง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.07 กิโลเมตร