“เนินเอ-๑ สนามรบแห่งความเป็นความตาย โบราณสถานแห่งประวัติศาสตร์แห่งนี้ เป็นการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกองทัพเวียดนามกับกองทัพฝรั่งเศส ในยุทธการ เดียน เบียน ฟู เพื่อช่วงชิงที่มั่นนี้”

เนินเอ-๑ สนามรบแห่งความเป็นความตาย โบราณสถานแห่งประวัติศาสตร์แห่งนี้ มีความสูงจากผิวถนนประมาณ 32 ้มตร มีพื้นที่ 82,000 ตารารางเมตร อยู่างจากฐานที่มั่นของกองทัพฝรังเศสประมาณ 500 เมตรสถานที่แห่งนี้ถือเป็นเป้าหมายในหลักยุทธศาสตร์ ที่มีการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกองทัพเวียดนามกับกองทัพฝรั่งเศส ในยุทธการ เดียน เบียน ฟู เพื่อช่วงชิงที่มั่นนี้ให้ได้

ในปัจจุบัน บันไดขึ้นยอดเนินเอ-๑ ถูกปูด้วยหิน การที่จะปีนถึงยอดเขาเนินเอ-๑ได้ ต้องผ่านป้อมค่ายต้นโพธิ์หรือป้อมมนุษย์ และหลุมเพลาะ สถานที่ที่ลำเลียงเสบียงอาหารและอาวุธให้แก่ที่มั่นเนินเอ-๑ของกองทัพฝรั่งเศส ซึ่งยังคงหลงเหลือรั้วรวดหนามที่มีใบของต้นชกติดอยู่มากมาย อีกทั้งยังมีร่องรอยการรบอย่างดุเดือดระหว่างเวียดนามกกับฝรั่งเสส ไม่ว่าจะเป็นหลุมระเบิดลึก 13 เมตร กว้าง 18 เมตร อุโมงค์ที่เป็นสำนักงานบัญชาการใหญ่ และปืนใหญ่ที่ใช้ในยุทธการเดียน เบียน ฟู เป็นต้น


เข้าชมได้ตลอดปี

เนินเอ ๑ สนามรบแห่งความเป็นความตาย

แชร์

เมืองเดียนเบียน ประเทศเวียดนาม แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

353

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)