“ภูเขาไฟที่สงบแล้ว เชื่อว่าเป็นทีี่สถิตของนัตผู้ยิ่งใหญ่ 2 ตน”

ภูเขาโปปา (Mount Popa) เป็นภูเขาไฟที่สงบแล้ว ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาโปปา ในเขตมัณฑะเลย์ ตอนกลางของประเทศพม่า ห่างจากเมืองพุกามลงมาทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 50 กิโลเมตร มีความสูงกว่า 1,518 เมตร ชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพนัตผู้ยิ่งใหญ่ของพม่า 2 ตน

ในบริเวณยังเป็นที่ตั้งของตวงคาลัต(Taung Kalat, เขาแท่น) ซึ่งมีวัดตั้งอยู่บนยอดเขาเล็กๆ ซึ่งเกิดจากลาวาที่แข็งตัวในปล่องภูเขาไฟ แล้วตัวภูเขาไฟรอบข้างพังลง คงเหลือเป็นแท่งหินขนาดใหญ่สูงขึ้นจากพื้นดิน เป็นจุดหมายหนึ่งที่นักท่องเที่ยวและนักแสวงบุญนิยมแวะเวียนไป

ส่วนใหญ่ ตวงคาลัตจะถูกเรียกว่าเป็นเขาโปปา ส่วนตัวเขาโปปาจะถูกเรียกว่า ตวงมายี (Taung Ma-gyi, เขาแม่) เพื่อป้องกันการสับสน


ภูเขาโปปา

แชร์

อุทยานแห่งชาติเขาโปปา มยีงฉั่ง เขตมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ผจญภัย,ท่องเที่ยว,ภูเขา ป่า

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

356

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

ตวงคาลัต ตวงคาลัต (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.54 กิโลเมตร