“สะพานรถไฟที่สูงที่สุดในอาเซียน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก”

สะพานก๊อกเต๊ก หรือ สะพานก๊กเต๊ก (Goteik viaduct, Gohteik viaduct) เป็นสะพานรถไฟข้ามหุบเขาก๊อกเต็ก (Gokteik Valley) อยู่ระหว่างเมืองปยินอูลวิน(Pyin U Lwin) กับเมืองหล่าโซว(Lashio) 

สะพานนี้ออกแบบโดยวิศวกรชาวอังกฤษ เริ่มก่อสร้างในปี 1899 แล้วเสร้จในปี 1900 โดยตัวสะพานถูกสร้างในอเมริกา จากนั้นจึงส่งชิ้นส่วนมาทางเรือ แล้วจึงนำมาประกอบ ณ ที่ตั้งโดยทางรถไฟ มีความยาวทั้งสิ้น 689 เมตร ตั้งอยุ่บนเสาโครงเหล็กสูงทั้งหมด 15 เสา โดยเสาที่สูงที่สุดมีความสูง 102 เมตร ทำให้สะพานก๊อกเต๊กนี้ เป็นสะพานรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อครั้งเพิ่งสร้างเสร็จ ปัจจุบันสะพานแห่งนี้ยังคงเป็นสะพานที่สูงที่สุดในอาเซียน และเป็นอันดับที่ 2 ของโลก

การเข้าถึงสะพานแห่งนี้มีวิธีเดียว คือ ทางรถไฟเท่านั้น  


การซื้อตั๋วรถไฟ ชาวต่างชาติจะต้องแสดงพาสปอร์ตแก่เจ้าหน้าที่ด้วย

สะพานก๊อกเต๊ก

แชร์

แขวงจ๊อกแม รัฐฉาน ประเทศพม่า แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ผจญภัย,ครอบครัว,โรแมนติก,ท่องเที่ยว,กีฬา กิจกรรม,จุดชมวิว

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

941

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)