“เป็นศิลปะแบบนครวัด ศาสนาฮินดู ไศวนิกาย และ ศาสนาพุทธนิกายมหายาน สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 17”

ปราสาทพระปิตุ เป็นศิลปะแบบนครวัด ศาสนาฮินดู ไศวนิกาย และ ศาสนาพุทธนิกายมหายาน สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 17 รัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เป็นปราสาทที่อยู่ในกลุ่มของเมืองพระนครหลวง ตั้งอยู่ริมถนนในป่าโปร่ง เป็นกลุ่มปราสาท 5 หลัง อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมมาก แต่ภาพสลักตกแต่งปราสาทยังมีสภาพดีอยู่ ปราสาททางด้านทิศใต้อยู่ตรงข้ามกับปราสาทเทพพนม มีบันไดนาคเชื่อมต่อกับโคปุระของกำแพงปราสาท ตัวปราสาทคงเหลือผนังและกรอบประตูทั้งสี่ทิศ ที่ผนังสลักภาพเทวดาและพรรณไม้ กลางปราสาทมีแท่นศิวลึงค์บนฐานโยนี ด้านหลังของปราสาทยังมีปราสาทอีกหลังหนึ่งที่มีขนาดเล็กลง


ปราสาทพระปิตุ

แชร์

อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพูชา

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ศาสนสถาน

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

542

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)