“การแสดงของเด็กๆ  พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า สินค้าของแต่ละเผ่า”

หมู่บ้านชนเผ่า ประกอบไปด้วยชนเผ่าในของลาวหลายชนเผ่า ภายในจะได้เห็นลักษณะการสร้างบ้านเรือนต่างๆแยกกันไปตามแต่ละชนเผ่าและลักษณะการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การทำเครื่องดนตร  มีการแสดงแสดงของเด็กให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน  ภายในมีพิพิธภัณฑ์สำหรับจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ นอกจากนั้นยังมีสินค้าของแต่ละชนเผ่าเป็นคนทำขึ้นเองขายอยู่ภายในด้วย


เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

หมู่บ้านชนเผ่า

แชร์

เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ประเทศลาว

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,หมู่บ้าน ชุมชน

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

297

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)