“เป็นศิลปะแบบบาปวน ศาสนาฮินดู ไศวนิกาย สร้างในปีพุทธศตวรรษที่ 16 และถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 17 รัชสมัยของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 ”

ปราสาทแม่บุญตะวันตก เป็นศิลปะแบบบาปวน ศาสนาฮินดู ไศวนิกาย สร้างในปีพุทธศตวรรษที่ 16 และถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 17 รัชสมัยของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 ตั้งอยู่ในเมืองพระนคร อยู่บนเกาะเล็กๆ ตรงกลางของบารายตะวันตก ประเทศกัมพูชา บริเวณกึ่งกลางบารายตะวันตกซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองพระนคร  สามารถเข้าถึงตัวปราสาทได้โดยทางบก แต่ในฤดูฝน น้ำจะท่วมรอบๆ ปราสาทซึ่งตั้งอยู่บนที่ดอนจะกลายเป็นเกาะอยู่ในบาราย


ปราสาทแม่บุญตะวันตก

แชร์

อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพูชา แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ศาสนสถาน

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

597

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

บารายตะวันตก บารายตะวันตก (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 0.89 กิโลเมตร

ปราสาทบาปวน ปราสาทบาปวน (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 6.12 กิโลเมตร

ปราสาทพนมบาเค็ง ปราสาทพนมบาเค็ง (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 6.13 กิโลเมตร

ปราสาทพิมานอากาศ ปราสาทพิมานอากาศ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 6.14 กิโลเมตร

ปราสาทปักษีจำกรง ปราสาทปักษีจำกรง (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 6.34 กิโลเมตร

ปราสาทบายน ปราสาทบายน (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 6.37 กิโลเมตร

นครธม นครธม (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 6.70 กิโลเมตร

ปราสาทนครวัด ปราสาทนครวัด (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 7.59 กิโลเมตร