“พระเจ้าทองทิพย์มีพุทธลักษณะปางมารวิชัย เชื่อกันว่าสารมารถดลบันดาล ให้ผู้ที่ไปขอพรสมความปราถนา”

วัดพระเจ้าทองทิพย์ แต่เดิมเป็นวัดร้าง อยู่ในเขตบ้านป่าหวาย ซึ่งในอดีตเป็นป่าหวาย ทั้งหมู่บ้านชาวบ้าน จึงเรียกว่า ป่าหวาย จนถึงปัจจุบันนี้เมื่อประมาณ พ.ศ. 2089 พระเจ้าไชยเชษฐาของกรุงศรีสัตนาคนหุต เมืองหลวงพระบาง (นครเชียงทอง) จะไปครองนครเชียงใหม่ ตามคำทูลของเสนาอำมาตย์ของเมืองเชียงใหม่ พระองค์ได้นิมนต์พระเจ้าทองทิพย์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ลงเรือมาด้วยเพื่อจะนำไปสักการะบูชาที่นครเชียงใหม่ พระองค์จึงทรงประทับเรือพระที่นั่ง ตามลำน้ำโขงเข้ามาแม่น้ำกก และแม่น้ำลาว ตามลำดับ ครั้นมาถึงที่ตั้งของวัดพระเจ้าทองทืพย์ในปัจจุบัน เรือพระที่นั่งก็มาติดทั้งๆที่ไม่มีสิ่งกีดขวางแต่อย่างใด เมื่อพระเจ้าไชยเชษฐาทรงเห็นว่าเหล่าเสนานอำมาตย์ นิมนต์พระเจ้าทองทิพย์ขึ้นทางทิศตะวันตก และโปรดให้สร้างมณฑปไว้เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทองทิพย์แล้วพระองค์ก็เสด็จไปครองนครเชียงใหม่ต่อไป

พระเจ้าทองทิพย์มีพุทธลักษณะปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 80 ซม. สูง 120 ซม. เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ว่า ถ้าใครต้องการมีบุตรให้มาบนขอ 


การเดินทาง : จากเวียงป่าเป้า ประมาณกิโลเมตร ๑๒๑ ก่อนที่จะข้ามสะพานข้ามธารน้ำ ตรงเชิงสะพานจะมีทางแยกซ้ายเข้าไปยังตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย และจะมีป้ายบอกว่าไปโรงงานเชียงราย ไวน์เนอรี่

นอกจากนี้ในเส้นทางยังมีสถานที่ ที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น โรงงานผลิตไวน์ เขื่อนแม่สรวย หัตถกรรมของเล่นเด็ก

วัดพระเจ้าทองทิพย์

แชร์

ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,ศาสนสถาน,สถานที่,วัด

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

584

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

Delete all place

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.40 กิโลเมตร