“วัดท่าฟ้าใต้ ชมวิหารไทลื้อ และเที่ยวชมย่านชุมชนชาวไทลื้อขนาดใหญ่ ที่มีอาชีพเกษตรกรรมอีกทั้งยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้”

วัดท่าฟ้าใต้ ย่านชุมชนชาวไทลื้อขนาดใหญ่ มีอาชีพการเกษตร มีการรวมกลุ่มผลิตผ้าทอลายไทลื้อในชุมชน  สันนิษฐานว่าชาวไทลื้อที่อพยพมาจากเมืองพงและเมืองล้าในแคว้นสิบสองปันนา เป็นผู้สร้างขึ้นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยสร้างตามรูปแบบศิลปะไทลื้อ ที่งดงาม กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2524 ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะล้านนาแกะสลักจากไม้ประดู่ นอกจากนี้ยังมีหีบพระธรรมไม้สักและสัตภัณฑ์ รวมทั้งตุงหลากสีที่แขวนอยู่ภายในวิหาร ชาวไทลื้อนิยมถวายตุง เพราะเชื่อว่าผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วจะได้เกาะชายตุงขึ้นสู่สรวงสวรรค์


การเดินทาง : จากอ. ดอกคำใต้ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1251 ไปทาง อ.เชียงม่วนจนถึงสามแยกบ้านสระ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1091 ไปอีกประมาณ 7 กม. วัดอยู่ทางขวามือ 

ขอบคุณรูปภาพจาก FACEBOOK : นิตะ จัง

วัดท่าฟ้าใต้

แชร์

บ้านฟ้าสีทอง ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,ศาสนสถาน,สถานที่,วัด

No hours available

1103

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)