“ปกากะญอ หรือ กะเหรี่ยงสกอร์ หรือ กะหร่าง เป็นกลุ่มชาวกะเหรี่ยงที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์  ”

กะเหรี่ยงสะกอ หรือ ปกากะญอ ชนเผ่า "ปกากะญอ" เป็นชนเผ่าที่บอกกล่าวถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมานับร้อยนับพันเรื่อง เรียงร้อยเก็บไว้ในเเนวของนิทาน อาจจะไม่ใช่หลักฐานที่เเน่ชัด เเต่ก็พยายามที่จะเล่าสืบทอดให้ลูกหลานได้รู้ ถึงความเป็นมาของเผ่าพันธุ์ และวัฒนธรรมของตัวเอง เล่ากันตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าสร้างโลก พระองค์ได้สร้างมนุษย์ คู่แรก คือ อดัม กับเอวา ทั้งสองคนได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสวน (เอเดน) ที่พระองค์ได้สร้างไว้ ทั้งสองได้ทำ ผิดกฎ ของสวรรค์ จึงถูกเนรเทศลงมาใช้กรรมอยู่ในโลกจนกระทั่งมีลูกหลานสืบเชื้อสายมาจนถึงทุกวันนี้

การย้ายถิ่นฐาน จากคำบอกกล่าวของ "พือ มูล บุญเป็ง" คนเฒ่า คนแก่ ได้กล่าว เล่าความเป็นมาของกะเหรี่ยงในประเทศไทย พื้นที่หลักที่กะเหรี่ยง (ปกากะญอ) อาศัยอยู่ครั้งเเรกคือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยยึดอาชีพเกษตรกรรม ในการหาเลี้ยงชีพ

ต่อมาในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐบาลไทยได้เปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติประมูล โครงการทำป่าสัมปทาน ณ.ตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย โดยบริษัทที่ชนะการประมูล จะได้กรรมสิทธิ์การทำธุรกิจขนส่งไม้ จากตำบล แม่ยาว ออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งในขณะนั้น บริษัทจากประเทศฝรั่งเศส หรือที่ชาวกระเหรี่ยงเรียกกันว่า บริษัท "ห้าง โบ๋ เบ๋" ได้กรรมสิทธิ์ในการทำธุรกิจสัมปทานในครั้งนั้นไป "พือ มูล บุญเป็ง" เล่าต่อว่าหลังจากที่ "ห้างโบ๋ เบ๋" เข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทย ปัญหาแรกที่พบคือการสื่อสาร และการทำสัมปทานไม้ในสมัยนั้น จำเป็นต้องมี ช้างควานช้างในการลากไม้ซุง หลังจากเสร็จสัมปทาน กะเหรี่ยง (ปกากะญอ) ส่วนหนึ่งได้ตั้งหลักปักฐานอยู่บ้านน้ำลัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยเห็นว่าเป็นที่เหมาะแก่การทำการเกษตร ได้ใช้ชีวิตมาจนกระทั่งสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วงทำสงครามกะเหรี่ยงได้ร่วมมือกับทหารไทย โดยใช้ช้างเป็นพาหนะ ในการลำเลียง สิ่งของ เสบียง อาหาร ให้กับทหารไทยในการรบครั้งนั้น หลังสงครามมีชนพื้นเมืองย้ายถิ่นฐานกลับมามากขึ้น ทำให้ที่คับแคบแออัดขัดแย้งที่ทำมาหากิน กะเหรี่ยงส่วนหนึ่งจึงตัดสินใจออกเดินทางอีกครั้ง

กำเนิด ตำบลแม่ยาว เนื่องด้วยชนเผ่ากะเหรี่ยง มีนิสัยรักความสงบ ชอบใช้ชีวิตอย่างสันโดษ เมื่อมีประชากรหนาแน่น จึงมองหาที่ทำกินใหม่ โดยเล็งเห็นว่า ตำบลแม่ยาว ที่เคยเป็นสัมปทานเก่า เป็นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก ขณะนั้นผู้เฒ่า (เซโค่) ตุดง ธุระวร ได้เป็นผู้นำพาลูกหลาน และลูกบ้านส่วนหนึ่งย้ายขึ้นมา ตั้งหลัก ปักฐาน อยู่ที่ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย คำว่า แม่ยาว ตั้งขึ้นมาจากสัมปทานแม่ยาวนั้นเอง แต่ยังมีบางส่วนที่ ย้าย กระจัดกระจายออกไป ตามส่วนต่างๆ ตามแทบแถว ตำบล ทุ่งพร้าว อำเภอ แม่สรวย จังหวัดเชียงราย ยังมีส่วนที่ย้าย และอาศัยอยู่แถบแนวชายแดนของจังหวัดกาญจนบุรี ใช่ว่าจะมีเพียงเท่านี้ ทุกวันนี้ ยังมีประชากรกะเหรี่ยงอาศัยกระจัดกระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย


ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน

ปกากะญอ ที่ผมเอ่ยถึงในนี้ หมายถึง ปกากะญอที่ บ้านวัดจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา (อำเภอใหม่ล่าสุด แยกมาจาก อ.แม่แจ่ม) จ.เชียงใหม่

 

การเดินทางมาบ้านวัดจันทร์ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ 
1. เส้นแม่ริม-สะเมิง-บ่อแก้ว-วัดจันทร์ และ 
2. เส้นตลาดแม่มาลัย – ปาย

 

เส้นสะเมิงโค้งน้อยกว่าเส้นทางปาย หากใครเมารถแนะนำให้ใช้เส้นสะเมิงในการเดินทาง
ระหว่างทางได้แวะจุดชมวิว ซึ่งอากาศดีและสวยงามมาก

ปกากะญอ บ้านวัดจันทร์

แชร์

อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 58130 แผนที่

รีวิว 8 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,สถานที่,ศูนย์การเรียนรู้,หมู่บ้าน ชุมชน

เปิด

n/a

n/a

10249

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 8 รายการ)

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 8 ต.ค. 57

ชาวปกากะญอ ในหมู่บ้าน
ชาวปกากะญอ ในหมู่บ้าน

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 9 ส.ค. 55

ทางเข้าหมู่บ้าน
ทางเข้าหมู่บ้าน

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 9 ส.ค. 55

ป้ายโรงแรม เดิมที่อยุ่ในอ.แม่แจ่ม ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นอ.กัลยาณิวัฒนา แล้ว
ป้ายโรงแรม เดิมที่อยุ่ในอ.แม่แจ่ม ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นอ.กัลยาณิวัฒนา แล้ว

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 9 ส.ค. 55

กักเก็บฟื้นไว้ใต้ถุน เพื่อใช้ประกอบอาหารและบรรเทาความหนาวเน็บ โดยเฉพาะในปลายเดือนพฤศจิกายน ย่างเข้าช่วงที่หนาวที่สุดของปี (ขณะที่ผมสำรวจอยู่นี่)
กักเก็บฟื้นไว้ใต้ถุน เพื่อใช้ประกอบอาหารและบรรเทาความหนาวเน็บ โดยเฉพาะในปลายเดือนพฤศจิกายน ย่างเข้าช่วงที่หนาวที่สุดของปี (ขณะที่ผมสำรวจอยู่นี่)

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 9 ส.ค. 55

บ้านเรือน ชาวปกากะญอ
บ้านเรือน ชาวปกากะญอ

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 9 ส.ค. 55

จากที่บ้านจันทร์ เราสามารถเดินทางไปยัง อ.แม่แจ่ม และอ.สะเมิง และ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ได้เลย โดยไม่ได้กลับไปยัง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
จากที่บ้านจันทร์ เราสามารถเดินทางไปยัง อ.แม่แจ่ม และอ.สะเมิง และ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ได้เลย โดยไม่ได้กลับไปยัง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 9 ส.ค. 55

จากจุดนี้ (บ้านจันทร์) ห่างจากปาย เพียง 57 กม. แต่ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชม.เป็นอย่างน้อย (เพราะทางคดเคี้ยว)
จากจุดนี้ (บ้านจันทร์) ห่างจากปาย เพียง 57 กม. แต่ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชม.เป็นอย่างน้อย (เพราะทางคดเคี้ยว)

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 9 ส.ค. 55

โรงเรียนบ้านจันทร์
โรงเรียนบ้านจันทร์

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

วัดจันทร์ บ้านจันทร์ วัดจันทร์ บ้านจันทร์ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.10 กิโลเมตร

โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ (รีวิว 858 รายการ)

ห่าง 3.00 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

ตาปลูกข้าว ยายทำสวน ตาปลูกข้าว ยายทำสวน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.90 กิโลเมตร