“โครงการหลวงปางตอง เป็นโครงการหลวง เน้นสร้างเสริมอาชีพคนพื้นเมือง ลดการทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่น”

โครงการหลวงปางตอง เป็นโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอาณาเขตติดต่อประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่ามีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ไม้นานาชนิด สภาพภูมิอากาศบนที่สูงหนาวเย็นตลอดปี ราษฎรที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นชาวพื้นเมืองเรียกว่า ชาวไต หรือ ไทยใหญ่ ที่เหลือเป็นชาวเขาเผ่า กระเหรี่ยง มัง มูเซอ ลีซอและ ลัวะ

ในอดีตแม่ฮ่องสอน ได้เกิดปัญหาหลายประการ ได้แก่ป่าไม้ถูกทำลาย มีการทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่นจำนวนมากปัญหายาเสพติด และที่สำคัญคือ ปัญหาชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนซึ่งส่งผลกระทบต่อราษฎร และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้ดำเนินงานในโครงการฯ ด้วยความเรียบง่าย ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ประหยัด และให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมคิดร่วมทำเป็นการบริการแบบเบ็ดเสร็จมุ่งหวังให้เกิดผลประโยชน์สู่ราษฎรมากที่สุด อันจะนำไปสู่ความพอมีพอกินและความกินดีอยู่ดี ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ


เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน 053-612982-3 

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 1 รายการ)

aeemtt

รีวิวเมื่อ 8 ม.ค. 54

ต้นกาแฟอาราบิก้า
ต้นกาแฟอาราบิก้า

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

พระตำหนักปางตอง พระตำหนักปางตอง (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.37 กิโลเมตร

น้ำตกผาเสื่อ น้ำตกผาเสื่อ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.35 กิโลเมตร

หมู่บ้านรวมไทย หมู่บ้านรวมไทย (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.65 กิโลเมตร

ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน (รีวิว 4 รายการ)

ห่าง 3.46 กิโลเมตร

ภูโคลน ภูโคลน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 8.04 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

ซุ้มไม้ไผ่ ที่พักปางอุ๋ง ซุ้มไม้ไผ่ ที่พักปางอุ๋ง (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.86 กิโลเมตร

บ้านดิน โฮมสเตย์ ปางอุ๋ง บ้านดิน โฮมสเตย์ ปางอุ๋ง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.93 กิโลเมตร

ลุงนะ โฮมสเตย์ ปางอุ๋ง ลุงนะ โฮมสเตย์ ปางอุ๋ง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.96 กิโลเมตร

นายจิ่ง โฮมสเตย์ นายจิ่ง โฮมสเตย์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.02 กิโลเมตร