“จุดชายแดน ไทย ลาว ไป หลวงพระบาง 363 กม.”

ด่านพรมแดนไทยลาว บ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ เป็นด่านพรมแดนไทย ลาว อีกแห่งหนึ่งที่ติดกับแขวงไชยะบูลี เมืองแก่นท้าวประเทศลาว ซึ่งสามารถเดินทางไปยังเมืองหลวงพระบางได้ 300 กว่ากิโลเมตร แต่ทางยังไม่ค่อยดี บริเวณพรมแดนไทยลาวบ้านนากระเซ็ง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ข้ามฝั่งไปซื้อสินค้าจากฝั่งประเทศลาว โดยต้องทำเอกสารผ่านแดน และนั่งสามล้อรับจ้างข้ามฝั่งไป ร้านค้าฝั่งตรงข้ามเป็นร้านเล็ก ๆ มีไม่ค่อยเยอะมากนัก สินค้าส่วนใหญ่เป็นพวกขนมจากประเทศจีน และสินค้าพื้นบ้าน ทางเทศบาลจังหวัดเลย เคย บอกกับผมว่า อีกไม่นาน จะทำทางให้ดียิ่งขึ้น คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวให้ อ.ท่าลี่เป็นประตูสู่หลวงพระบางมากขึ้น เพราะใกล้กว่าจุดชายแดนอื่นๆ


บ้านนากระเซ็ง หมู่ที่ 4 ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ ได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2420 เดิมชื่อว่า “ บ้านท่าแพ “ เพราะมีเรือแพที่ทำด้วยไม้ไผ่เป็นจำนวนมากในการไว้ข้ามแม่น้ำเหือง ระหว่างบ้านท่าแพ กับบ้านเมืองหมอ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อมาได้มีราษฎรอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านท่าแพมากขึ้น มีการสร้างวัด พร้อมได้มีการจัดงานบุญประเพณีต่าง ๆ ขึ้นในหมู่บ้าน เช่น บุญแห่ข้าวพันก้อน การเส็งกลองกิ่ง กลองยาว ซึ่งมีหลายหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมแข่งขัน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ บ้านนาเส็ง” ในปี พ.ศ.2471 ชื่อเส็ง หมายถึง การแข่งขันกัน เช่น เส็งกลอง คือการแข่งขันตีกลองกัน เป็นต้น ต่อมาขุนหลวงภักดี พิริยะการ เจ้าเมืองท่าลี่ ได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น “ บ้านนากระเซ็ง” มาจนถึงทุกวันนี้ ขอบคุณข้อมูลจาก หมู่บ้านไทย moobanthai.com

บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่

แชร์

บ้านนากระเซ็ง ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 แผนที่

รีวิว 10 รายการ | ผจญภัย,ครอบครัว

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

n/a

n/a

6103

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 10 รายการ)

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 27 ส.ค. 55

ไม่มีอะไร แต่เป็น จุดผ่านแดน ไทย-ลาว ไปหลวงพระบางได้ (เมืองมรดกโลก)

ถูกใจ แชร์

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 14 มี.ค. 55

บ้านนากระเซ็งมันมีอะไรดีหรอ

ถูกใจ แชร์

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 12 ก.ย. 54

ก็ดีน่ะเปลี่ยนบรรยากาศ
จาก คนพเนจร

ถูกใจ แชร์

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 12 ก.ย. 54

น่าตื่นเต้นมากอยากไปจัง!

ถูกใจ แชร์

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 12 ก.ย. 54

ไปทางนี้น่าจดี

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 20 ก.ค. 53

สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย - ลาว ตั้งอยู่ที่บ้านนากระเซ็ง

เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเหืองเชื่อมระหว่างไทย – สปป.ลาว สะพานนี้สามารถเดินทางผ่านไชยะบุรี สู่เมืองมรดกโลก
คือ หลวงพระบางได้ ระยะทาง 363 กิโลเมตร หรือเดินทางข้ามไปท่องเที่ยว และซื้อสินค้าปลอดภาษี บริเวณร้านค้าใกล้สะพานฝั่ง สปป.ลาวได้ การเดินทาง
ใช้เส้นทางเลย - ท่าลี่ ระยะทาง 47 กิโลเมตร เมื่อถึงตัวอำเภอเลี้ยวขวาประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงพระธาตุสัจจะให้เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ
7 กิโลเมตรการข้ามแดนที่บริเวณสะพานมิตรภาพแม่น้ำเหืองไทย-ลาว
 

กรณีไม่มีพาสปอร์ต จะต้องไปติดต่อขอทำเอกสารที่ว่าการอำเภอท่าลี่ หรือสำนักงานทำบัตรผ่านแดนบริเวณที่ใกล้กับสะพานได้ โดยใช้สำเนา
บัตรประชาชน รูปถ่าย 2 รูป ค่าธรรมเนียม 40 บาท บัตรผ่านแดนจะมีอายุ 3 วัน สามารถเดินทางไปได้แค่แขวงไชยะบุรี

กรณีที่นำรถเข้าจะต้องประสานงานไปที่ขนส่งก่อน โดยใช้คู่มือรถไม่ได้ค้างภาษี บัตรประชาชน ใบขับขี่ หนังสือรับรอง กรมธรรม์ประกันภัยของไทยและลาว
(ของลาวจำหน่ายที่บริเวณจุดผ่านแดน)เส้นทางท่าลี่-แขวงไชยะบุรี จากสะพานเป็นถนนลาดยาง 2 กิโลเมตร นอกนั้นเป็นทางลูกรัง
 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ที่ว่าการอำเภอท่าลี่ โทร. 042-889359และด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าลี่ โทร. 042-889208
จังหวัดเลย...ยังมีด่านเชียงคานและด่านที่ตำบลคกไผ่ซึ่งสามารถข้ามไปลาวได้
สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย - ลาว ตั้งอยู่ที่บ้านนากระเซ็ง

	เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเหืองเชื่อมระหว่างไทย – สปป.ลาว สะพานนี้สามารถเดินทางผ่านไชยะบุรี สู่เมืองมรดกโลก
	คือ หลวงพระบางได้ ระยะทาง 363 กิโลเมตร หรือเดินทางข้ามไปท่องเที่ยว และซื้อสินค้าปลอดภาษี บริเวณร้านค้าใกล้สะพานฝั่ง สปป.ลาวได้ การเดินทาง
	ใช้เส้นทางเลย - ท่าลี่ ระยะทาง 47 กิโลเมตร เมื่อถึงตัวอำเภอเลี้ยวขวาประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงพระธาตุสัจจะให้เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ
	7 กิโลเมตรการข้ามแดนที่บริเวณสะพานมิตรภาพแม่น้ำเหืองไทย-ลาว
	 

	กรณีไม่มีพาสปอร์ต จะต้องไปติดต่อขอทำเอกสารที่ว่าการอำเภอท่าลี่ หรือสำนักงานทำบัตรผ่านแดนบริเวณที่ใกล้กับสะพานได้ โดยใช้สำเนา
	บัตรประชาชน รูปถ่าย 2 รูป ค่าธรรมเนียม 40 บาท บัตรผ่านแดนจะมีอายุ 3 วัน สามารถเดินทางไปได้แค่แขวงไชยะบุรี

	กรณีที่นำรถเข้าจะต้องประสานงานไปที่ขนส่งก่อน โดยใช้คู่มือรถไม่ได้ค้างภาษี บัตรประชาชน ใบขับขี่ หนังสือรับรอง กรมธรรม์ประกันภัยของไทยและลาว
	(ของลาวจำหน่ายที่บริเวณจุดผ่านแดน)เส้นทางท่าลี่-แขวงไชยะบุรี จากสะพานเป็นถนนลาดยาง 2 กิโลเมตร นอกนั้นเป็นทางลูกรัง
	 

	สอบถามรายละเอียดได้ที่ที่ว่าการอำเภอท่าลี่ โทร. 042-889359และด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าลี่ โทร. 042-889208
	จังหวัดเลย...ยังมีด่านเชียงคานและด่านที่ตำบลคกไผ่ซึ่งสามารถข้ามไปลาวได้

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 20 ก.ค. 53

ด่านเปิด 8.00-18.00 น. เดินทางให้ทันน่ะครับ
ด่านเปิด 8.00-18.00 น. เดินทางให้ทันน่ะครับ

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 20 ก.ค. 53

ทางฝั่งไทย เพิ่งทำ อย่างไรก็ดีอยู่แล้ว แต่ฝั่งลาว ทราบว่ายังไม่ค่อยดี

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 20 ก.ค. 53

ด้านบ้านนากระเซ็ง...

แหม่มาถึงซะดึก ด่านปิดแล้ว

จากจุดนี้สามารถเดินทางไป หลวงพระบางได้ 363 กม.
ด้านบ้านนากระเซ็ง...

	แหม่มาถึงซะดึก ด่านปิดแล้ว

	จากจุดนี้สามารถเดินทางไป หลวงพระบางได้ 363 กม.

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 20 ก.ค. 53

จุดผ่านแดนเก่า ที่ บ้านปากห้วย (อยู่ใกล้ๆกับ บ้านนากระเซ็ง)
จุดผ่านแดนเก่า ที่ บ้านปากห้วย (อยู่ใกล้ๆกับ บ้านนากระเซ็ง)

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย ลาว สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย ลาว (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.09 กิโลเมตร

สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทยลาว สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทยลาว (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.11 กิโลเมตร

พระธาตุสัจจะ พระธาตุสัจจะ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 5.31 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

ฮีโร่ แอนด์ ฮัก ลอฟท์ โฮเต็ล ฮีโร่ แอนด์ ฮัก ลอฟท์ โฮเต็ล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.53 กิโลเมตร

เลอ บาร์ แทรี เลอ บาร์ แทรี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.60 กิโลเมตร