“วัดบางกุ้ง โบสถ์เก่าในต้นไม้ คือ หนึ่งใน โครงการ Unseen Thailand”

วัดบางกุ้ง เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ตามประวัติกล่าวว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ปีพ.ศ. ๒๓๐๘ กองทัพพม่ายกเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์จึงทรงมีพระราชดำรัสสั่งให้หัวเมืองปากใต้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งที่ตำบลบางกุ้ง เมืองสมุทรสงคราม เรียกว่า “ค่ายบางกุ้ง”

กองทัพพม่าซึ่งยกทัพเข้ามาตามลำน้ำแม่กลองและบุกลงมาจนถึงค่ายบางกุ้ง โดยที่กองทัพของกรุงศรีอยุธยาไม่สามารถต้านทานไว้ได้ค่ายบางกุ้งจึงแตก หลังจากพม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ค่ายบางกุ้งก็ตกอยู่ในสภาพค่ายร้าง เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีแล้ว โปรดให้ชาวจีนรวบรวมสมัครพรรคพวกมาตั้งเป็นกองทหารรักษาค่ายเก่าที่บางกุ้ง จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “ค่ายจีนบางกุ้ง” ในปี พ.ศ. ๒๓๑๑ หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาไปประมาณ ๘ เดือน กองทัพพม่านำโดยเจ้าเมืองทวายยกทัพบกและทัพเรือลงมาล้อมค่ายจีนบางกุ้งไว้ ทหารจีนที่รักษาค่ายบางกุ้งสู้รบอย่างเต็มที่แต่มีกำลังน้อยกว่าเกือบจะเสียค่ายแก่พม่า กรมการเมืองสมุทรสงครามจึงมีหนังสือกราบทูลไปยังกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงทราบจึงยกกองทัพมาตีทัพพม่าแตกพ่ายไป และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๑๗ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกกองทัพเรือนำทหารไปออกศึกที่บางแก้ว เมืองราชบุรี ในระหว่างการเดินทางได้หยุดกองทัพพักพลเสวยพระกระยาหารที่วัดกลางค่ายบางกุ้ง

 ประวัติวัด (อย่างละเอียด)

เดิมค่ายบางกุ้งเป็นค่ายทหารเรือในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ สมัยนั้น พระเจ้ามังระ กษัตริย์พม่า ให้เกณฑ์กองทัพเข้ารุกรานอาณาจักรอยุธยาทั้ง 2 ทาง ให้มังมหานรธาเป็นแม่ทัพยกเข้าตีทางทิศใต้ ยกเข้าตีเมืองมะริด เมืองตะนาวศรี เมืองหุยตองจา เมืองชุมพร เมืองกาญจนบุรี เมืองราชบุรี เพชรบุรี แล้วจึงยกกลับไปตั้งกองทัพต่อเรืออยู่ที่ดงรังหนองขาว เมืองกาญจนบุรี พระเจ้าเอกทัศทรงทราบข่าว โปรดให้เกณฑ์กองทัพออกต่อสู้ โดยกองทัพบกไปตั้งค่ายรับข้าศึกที่ตำบลตำหรุ เมืองราชบุรีแห่งหนึ่ง ให้กองทัพเรือยกมาตั้งค่ายอยู่ที่ตำบลบางกุ้ง เมืองสมุทรสงครามแห่งหนึ่ง ให้พระยารัตนาธิเบศยกมาตั้งค่ายอยู่ที่เมืองธนบุรีอีกแห่งหนึ่ง

ใน พ.ศ. 2308 ทัพมังมหานรธาก็ยกทัพเรือเข้ามาตีค่ายทหารเรือบางกุ้งแตก แล้วจึงยกไปตีเมืองธนบุรี เมืองนนทบุรีแตกอีก แล้วยกเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ด้านหนึ่ง จนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. 2310 แล้วตั้งให้นายทองอินทร์ คนไทยที่จงรักภัคดีต่อพม่ารักษาเมืองธนบุรี และนายทองสุก นายกองคุมกองทัพพม่ารักษากรุงศรีอยุธยา ณ ค่ายโพธิ์สามต้น แล้วยกทัพหลวงกลับไป

 สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี

อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ค่ายบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ครั้นเจ้าตากกอบกู้เอกราชได้สำเร็จ ในปี พ.ศ. 2310 โปรดให้คนจีนจาก ระยอง ชลบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี รวบรวมพลพรรค มาตั้งเป็นกองทหารรักษา ค่ายบางกุ้ง ซึ่งยังไม่มีทหารรักษาหลังจากที่พม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตก ค่ายนี้จึงเรียกว่า "ค่ายจีนบางกุ้ง"

 ต่อมา "พระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุต" เมืองเวียงจันทร์ ซึ่งฝักใฝ่อยู่กับพม่าในสมัยนั้นไปทูลพระเจ้าอังวะถึงข่าวการตั้งตนเป็นใหญ่ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระเจ้ามังระจึงให้มีท้องตราสั่งแมงกี้มารหญ่า เจ้าเมืองทวาย คุมกำลังให้มาตรวจตราดูสถานการณ์ในอาณาจักรอยุธยาเดิม พระยาทวายจึงส่งโปมังเป็นกองทัพหน้าคุมพล 3,000 นาย เข้ามาทางเมืองไทรโยค เมื่อฤดูแล้งปลายปี พ.ศ. 2310 ครั้นถึงบางกุ้งเห็นค่ายทหารจีนของพระเจ้ากรุงธนบุรีตั้งอยู่ พระยาทวายก็ให้กองทัพล้อมไว้ กรมการเมืองสมุทรสงครามบอกเข้ามายังกรุงธนบุรี

 ตามพงศาวดารกรุงธนบุรี กล่าวว่า พระเจ้าตากสินทรงทราบข่าวข้าศึกด้วยความยินดียิ่ง โปรดให้พระยามหามนตรี (บุญมา) จัดกองทัพเรือ 100 ลำเศษ พร้อมด้วยศาสตราวุธมายังค่ายบางกุ้ง พระยามหามนตรีคาดการณ์ว่า ค่ายบางกุ้งล่อแหลมกำลังจะแตกอยู่แล้ว จึงรีบเดินทัพเข้าโจมตีพม่าที่ล้อมค่ายบางกุ้งโดยฉับพลัน ในตอนเรียกประชุมนายทัพนายกองเพื่อปลุกใจและบงการเข้าตีนั้นได้เน้นว่า "ถ้าช้าไปอีกวันเดียวค่ายบางกุ้งจะแตกและขวัญทหารไทยจะไม่มีวันฟื้นคืนได้ การรบทุกครั้งการแพ้อยู่ที่ขวัญและกำลังใจ ถ้าไทยแพ้อีกในครั้งนี้ พม่าจะฮึกเหิม พวกไทยจะครั้นคร้ามและกู้ชาติไม่สำเร็จ การรักษาค่ายบางกุ้งไว้ให้ได้ในครั้งนี้ ได้ชื่อว่าท่านทั้งหลายได้ช่วยขวัญของไทยในการรบครั้งต่อไป"[ต้องการอ้างอิง]

การรบครั้งนี้ตะลุมบอนกันด้วยอาวุธสั้น ออกพระมหามนตรีควงดาบสิงห์สุวรรณาวุธ ซึ่งทำด้ามและฝักนกหัวสิงห์ใหม่ไล่ฆ่าฟันพม่า ข้าศึกแตกกระจาย แมงกี้มารหญ่าแม่ทัพพม่า ครั่นคร้ามพระมหามนตรีจึงเลี่ยงเชิงดูศึกได้ยินเสียงในค่ายที่ล้อมไว้จุดประทัด ตีม้าล่อเปิดประตูค่าย ส่งกำลำดีกระทุ้งออกมา ทำให้พม่าอยู่ในศึกกระหนาบ ซ้ำยังเห็นผงคลีมืดครึ้มได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวทัพหนุนเนื่องของไทยอีก แน่ใจว่าทัพหลวงของไทยติดตามมายิ่งเสียขวัญ ฝ่ายไทยกลับฮึกเหิมไล่ฟันแทงข้าศึกล้มตายเป็นอันมาก ที่เหลือก็พากันแตกหนี พระยาทวายเห็นเหลือกำลังที่จะต่อสู้ จึงสั่งทัพถอยรวบรวมไพร่พลกลับไปเมืองทวายทางด่านเจ้าขว้าว กองทัพไทยได้เรือรบศัตรูทั้งหมด และได้เครื่องศาสตราวุธตลอดจนเสบียงอาหารเป็นอันมาก

ชัยชนะในการรบที่ค่ายบางกุ้งนี้มีผลต่อชาวไทยหลายประการ อาทิ ไทยยังคงเป็นชาติเอกราชต่อไป ไม่ถูกย่ำยีทำลายล้างอีก ประกอบกับขวัญและกำลังใจของคนไทยทั้งชาติที่พลอยฮึกเหิมขึ้นด้วย


เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3476 1631, 08 9014 5681

วัดบางกุ้ง

แชร์

ค่ายบางกุ้ง ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 แผนที่

รีวิว 8 รายการ | ครอบครัว,ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,โบสถ์

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

034-761631

https://www.thai-tour.com/thai-tour/central/samutsongkram/data/place/pic_bangkung-camp.htm

5361

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 8 รายการ)

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 20 ก.ค. 55

ชอบด้วย

ถูกใจ แชร์

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 11 ก.ค. 55

ชอบมากค่ะสวย

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 25 มิ.ย. 55

ด้านหลังโบสถ์ปรกโพธิ์
ด้านหลังโบสถ์ปรกโพธิ์

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 25 มิ.ย. 55

ภายในโบสถ์ปรกโพธิ์ มีพระพุทธรูปประดิษฐาน ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อโบสถ์น้อย (หลวงพ่อนิลมณี)
------------------------------
ผมถ่ายจากช่องหน้าตาข้างโบสถ์ฯ
ภายในโบสถ์ปรกโพธิ์ มีพระพุทธรูปประดิษฐาน ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อโบสถ์น้อย (หลวงพ่อนิลมณี)
------------------------------
ผมถ่ายจากช่องหน้าตาข้างโบสถ์ฯ

ถูกใจ แชร์

heartkub

รีวิวเมื่อ 29 ส.ค. 53

ผู้คนมานมัสการไหว้พระไมาขาดสาย

ผู้คนมานมัสการไหว้พระไมาขาดสาย

ถูกใจ แชร์

heartkub

รีวิวเมื่อ 29 ส.ค. 53

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ดูเลือนลางไปมาก เป็นภาพสมัยปลายกรุศรีอยุธยาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ดูเลือนลางไปมาก เป็นภาพสมัยปลายกรุศรีอยุธยาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ

ถูกใจ แชร์

heartkub

รีวิวเมื่อ 29 ส.ค. 53

หลวงพ่อนิลมณี พระประธานในโบสถ์ปรกโพธิ์ ที่สัการะของประชาชนทั่วไป
หลวงพ่อนิลมณี	พระประธานในโบสถ์ปรกโพธิ์ ที่สัการะของประชาชนทั่วไป

ถูกใจ แชร์

heartkub

รีวิวเมื่อ 29 ส.ค. 53

โบสถ์ในต้นไม้ Unseen Thailand หรือเรียกว่า "โบสถ์ปรกโพธิ์" เป็นอุโบสถหลังเดิมที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี จะถูกปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่ทั้งโพ ไทร ไกร และกร่าง มองจากภายนอกคิดว่าเป็นกลุ่มต้นไม้ใหญ่ มากกว่ามีโบสถ์อยู่ข้างใน รากไม้เหล่านี้ช่วยให้โบสถ์คงรูปอยู่ได้ ทั้งยังให้ความขรึมขลังอีกด้วย
โบสถ์ในต้นไม้ Unseen Thailand หรือเรียกว่า

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

ศาลเจ้าไท้เพ่งอ๊วงกง ศาลเจ้าไท้เพ่งอ๊วงกง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.47 กิโลเมตร

วัดบางพรหม วัดบางพรหม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.73 กิโลเมตร

วัดบางแคน้อย วัดบางแคน้อย (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.50 กิโลเมตร

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ (รีวิว 10 รายการ)

ห่าง 2.35 กิโลเมตร

วัดอัมพวันเจติยาราม วัดอัมพวันเจติยาราม (รีวิว 6 รายการ)

ห่าง 2.50 กิโลเมตร

บ้านครูเอื้อ บ้านครูเอื้อ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.60 กิโลเมตร

ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำอัมพวา (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.70 กิโลเมตร

อัมพวา อัมพวา (รีวิว 861 รายการ)

ห่าง 2.85 กิโลเมตร

บ้านเบญจรงค์ บ้านเบญจรงค์ (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 3.02 กิโลเมตร

วัดภุมรินทร์กุฎีทอง วัดภุมรินทร์กุฎีทอง (รีวิว 11 รายการ)

ห่าง 3.03 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

บ้านบนโฮมสเตย์ บ้านบนโฮมสเตย์ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.96 กิโลเมตร

เรือนปนาลี เรือนปนาลี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.10 กิโลเมตร

โอ อัมพวา บูติค รีสอร์ท โอ อัมพวา บูติค รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.16 กิโลเมตร

บ้านสวนล้านนา บ้านสวนล้านนา (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.38 กิโลเมตร

อัมพวา น่านอน อัมพวา น่านอน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.58 กิโลเมตร

ริมระเบียง แอท อัมพวา บาย รูมเควสท์ ริมระเบียง แอท อัมพวา บาย รูมเควสท์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.59 กิโลเมตร

ฐณิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท ฐณิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.62 กิโลเมตร

เพลินอัมพวา รีสอร์ท เพลินอัมพวา รีสอร์ท (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.63 กิโลเมตร

แอท คาซ่า อัมพวา แอท คาซ่า อัมพวา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.67 กิโลเมตร

บ้านฐิโนทัยโฮมสเตย์ บ้านฐิโนทัยโฮมสเตย์ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.79 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

น้องอุ้มซีฟู๊ด อัมพวา น้องอุ้มซีฟู๊ด อัมพวา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.98 กิโลเมตร

อัมพวาฮาเฮ อัมพวาฮาเฮ (รีวิว 12 รายการ)

ห่าง 2.58 กิโลเมตร

ชานชาลา ชานชาลา (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.59 กิโลเมตร

บ้านทองโบราณ บ้านทองโบราณ (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 2.63 กิโลเมตร

แป๊ะเฮง ก๋วยเตี๋ยวเรือ แป๊ะเฮง ก๋วยเตี๋ยวเรือ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.70 กิโลเมตร

ข้าวแกงหม้อดิน ข้าวแกงหม้อดิน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.71 กิโลเมตร

ริมคลองกาแฟสด ริมคลองกาแฟสด (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.73 กิโลเมตร

เตี๋ยว ตก กะลา สาขา1 เตี๋ยว ตก กะลา สาขา1 (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.73 กิโลเมตร

บ้านชมวิว บ้านชมวิว (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.78 กิโลเมตร

ร้านอาหารเจ้าสำราญ ร้านอาหารเจ้าสำราญ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.82 กิโลเมตร