“พระพุทธรูปศิลปะลาวสกุลช่างเวียงจันทน์”

วัดไชยาติการาม ตั้งอยู่ที่บ้านโพนเมือง ตำบลไม้กลอน วัดนี้มีพระพุทธรูปสำริดประทับขัดสมาธิราบปางมารวิชัยสูง 55 เซนติเมตร จัดอยู่ในกลุ่มพระพุทธรูปศิลปะลาวสกุลช่างเวียงจันทน์ เปรียบเทียบได้กับพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ระเบียงหอพระแก้วเมืองเวียงจันทน์ และพระพุทธรูปที่วัดวิชุลเมืองหลวงพระบาง ซึ่งมีอายุอยู่ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ถึงพุทธศตวรรษที่ 23


เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

วัดไชยาติการาม

แชร์

ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,สถานที่,วัด

No hours available

0844720266

https://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/amnajchareon/data/place/watchaiyatikaram.html

24780

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

วัดพระเหลาเทพนิมิตร วัดพระเหลาเทพนิมิตร (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 7.40 กิโลเมตร