“พระธาตุหนองสามหมื่น หรือ พระธาตุบ้านแก้ง”

พระธาตุหนองสามหมื่น อยู่ภายในวัดพระธาตุสามหมื่น เรียกชื่อตามหนองน้ำสามหมื่น ซึ่งตั้งห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด เป็นพระธาตุที่มีลักษณะสวยงาม และสมบูรณ์ที่สุดองค์หนึ่ง ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่จากลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างล้านนา ล้านช้าง และอยุธยา

สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 ในสมัยพระไชยเชษฐาธิราชแห่งราชอาณาจักรลาว พระธาตุสามหมื่นมีลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ตั้งอยู่บนฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างประมาณ 32.70 เมตร สูงถึงยอดประมาณ 45.30 เมตร มีบันไดทางขึ้นทั้งสี่ด้าน เหนือฐานเขียงเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายรองรับองค์พระธาตุ ซึ่งมีซุ้มทั้งสี่ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางรำพึง และปางลีลา ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า รูปแบบดังกล่าวอาจเปรียบเทียบ ได้กับพระธาตุอื่นๆ ทั้งในนครเวียงจันทน์และในเขตไทย เช่น พระธาตุวัดเทพพล เมืองเวียงคุก จังหวัดหนองคาย พระธาตุศรีเมือง นครเวียงจันทน์ เป็นต้น

บริเวณที่ตั้งพระธาตุ เดิมก็เคยเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่มีขนาดใหญ่ เมืองหนึ่งอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 ด้วยปรากฏร่องรอยของคูน้ำคันดิน และโคกเนิน โบราณสถานหลายแห่ง โบราณวัตถุสำคัญที่พบทั้งในและนอกเขตคูเมืองหลายชิ้นได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่วัด เช่น กลุ่มใบเสมาหินทราย บางแผ่นก็มีจารึกอักษรปัลลวะภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-14 และมีแผ่นหนึ่งนำไปตั้งเป็นหลักเมืองประจำอำเภอภูเขียวด้วย

นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมรูปเคารพอีก 2 ชิ้น สภาพชำรุดชิ้นหนึ่งคล้ายเศียรพระพุทธรูปนาคปรก ในศิลปะขอมแบบบายน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 พระธาตุสามหมื่นและบริเวณโดยรอบ แห่งนี้จึงนับว่ามีความสำคัญและน่าสนใจมากแห่งหนึ่ง


การเดินทาง

จากจังหวัดชัยภูมิตามทางหลวงหมายเลข 201 ประมาณ 5 กม. ถึงสี่แยกเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 201 สู่อำเภอภูเขียว เลยไปจนถึงบ้านหนองสองห้อง ระยะทางประมาณ 75 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2055 ประมาณ 9 กม. ถึงบ้านแก้ง เลี้ยวซ้ายเข้าวัดบ้านแก้งอีกประมาณ 5 กม.

พระธาตุหนองสามหมื่น

แชร์

ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 แผนที่

รีวิว 9 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,ศาสนสถาน,สถานที่,โบราณสถาน

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

n/a

https://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_prathat-nong-sam-muen.htm

4287

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 9 รายการ)

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 26 พ.ย. 55

อยากไปปปป

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 10 ก.ย. 55

กลุ่มใบเสมาหินทราย
กลุ่มใบเสมาหินทราย

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 10 ก.ย. 55

พระพุทธรูปปางรำพึง รอบซุ้มองค์พระธาตุ
พระพุทธรูปปางรำพึง รอบซุ้มองค์พระธาตุ

ถูกใจ แชร์

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 31 พ.ค. 54

ขอบคุณที่ให้ขัอมูลดีดีมากมาย

ถูกใจ แชร์

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 22 ม.ค. 54

บ้านผมๆๆๆ เชิญไปเยี่ยมชมครับ ยินดีต้อนรับครีบ

ถูกใจ แชร์

heartkub

รีวิวเมื่อ 22 ต.ค. 53

พระพุทธไสยาสน์ (ดูท่าแปลกๆ ตรงพระพัตร์หันหน้า)
พระพุทธไสยาสน์ (ดูท่าแปลกๆ ตรงพระพัตร์หันหน้า)

ถูกใจ แชร์

heartkub

รีวิวเมื่อ 22 ต.ค. 53

องค์พระธาตุหนองสามหมื่น
องค์พระธาตุหนองสามหมื่น

ถูกใจ แชร์

heartkub

รีวิวเมื่อ 22 ต.ค. 53

องค์พระธาตุหนองสามหมื่น
องค์พระธาตุหนองสามหมื่น

ถูกใจ แชร์

heartkub

รีวิวเมื่อ 22 ต.ค. 53

ทางเข้าไปนมัสการพระธาตุ
ทางเข้าไปนมัสการพระธาตุ

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

กลุ่มทอผ้าขิตบ้านโนนเสลา กลุ่มทอผ้าขิตบ้านโนนเสลา (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 3.14 กิโลเมตร