“ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ, อ.ฮอด, จ.เชียงใหม่”

พื้นที่บ้านแม่โถมีชาวเขาเผ่าม้งและกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ ยึดอาชีพปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย ขาดความรู้และความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม ต้องต่อสู้กับความลำบากยากจนเรื่อยมา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2539 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถได้ก่อตั้งขึ้น ตามแนวนโยบายส่งเสริมอาชีพการเกษตรแผนใหม่เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น และการลดใช้สารเคมีในกะหล่ำปลี ลักษณะที่ตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ เป็นภูเขาสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต้ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 800-1,200 เมตร มีพื้นที่รับผิดชอบ 85.49 ตารางกิโลเมตร หรือ 53,433.59 ไร่ ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน ในอำเภอฮอดและอำเภอแม่แจ่ม ประชากร 792 ครัวเรือน อุณหภูมิเฉลี่ย 19.5 องศาเซลเซียส

กิจกรรมการท่องเที่ยว

  • แปลงสาธิตผัก เช่น คอสสลัด เบบี้คอส โอ๊คลีฟเขียว ที่ปลูกในโรงเรือนไม้ไผ่ ไม้ผล เช่น อาโวคาโด ไม้ดอก เช่น อัลสโตมีเรีย และสมุนไพร ตามฤดูกาล
  • ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่โถ จำกัด และสถานที่ภายในศูนย์จุดชมวิว 360 ดอยแม่โถ
  • จุดชมวิว 360 ดอยแม่โถ
  • เดินป่าศึกษาธรรมชาติ พืชพรรณและน้ำตก ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวเขา ประเพณีของชาวกะเหรี่ยง ประเพณีมัดมือ การละเล่น และการแต่งกายด้วยชุดชมเผ่าที่สวยงาม บ้านแม่โถ ชาวบ้านมีการทอผ้าปกาเกญอที่มีลวดลายสวยงาม

การเดินทาง

จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 (สายเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) ประมาณ 88 กิโลเมตร ถึงอำเภอฮอดให้เลี้ยวขวาไปตามถนนฮอด-แม่สะเรียง (ถนนหมายเลข 108) อีก 55 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกบ้านกองลอย มุ่งหน้าไปบ้านแม่โถตามทางหลวงหมายเลข 1270 สายกองลอย-แม่โถ (ถนนลูกรัง) ระยะทาง 16 กิโลเมตร เส้นทางถึงโครงการหลวงสามารถใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท แต่เส้นทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติแม่โถ ในช่วงหน้าฝน รถที่สามารถเข้าไปได้ คือ รถกระบะและจักรยานยนต์เท่านั้น เพราะเส้นทางไม่ดีเป็นดินลูกรังส่วนการท่องเที่ยว ไปยัง จุดชมวิวก็เช่นกันใช้ได้เฉพาะโฟวีลเท่านั้น รถประเภทอื่นสามารถจอดไว้ที่โครงการหลวง หากไม่มีรถดังกล่าวสามารถติดต่อขอใช้บริการรถของชาวบ้านในพื้นที่โดยคิดค่าบริการตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ  088-4344902

ข้อมูลและรูปภาพ : สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง 65

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ

แชร์

หมู่ที่ 1 บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ครอบครัว,โรแมนติก,ท่องเที่ยว,สถานที่ราชการ,สถานที่,ศูนย์การเรียนรู้,สวน,เกษตร

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

2763

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

หน่วยพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 6 แม่โถ หน่วยพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 6 แม่โถ (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 0.60 กิโลเมตร